دور إيطاليا في الاتحاد الأوروبي
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

دور إيطاليا في الاتحاد الأوروبي

 

دور إيطاليا في الاتحاد الأوروبي
Il Ministro Moavero ha parlato al telefono con il Primo Ministro albanese e il leader dell’opposizioneIl Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha parlato al telefono con il Primo Ministro Albanese, Edi Rama, e con il Presidente del Partito Democratico albanese e...
Il Ministro Moavero raccomanda alle forze politiche albanesi il più severo rispetto delle regole fondamentali della democraziaLa Farnesina ha seguito con la massima attenzione e in costante contatto con la nostra Ambasciata a Tirana l’evoluzione della situazione politica in Albania, nel corso delle ultime settimane. In particolare, il...
Il Ministro Moavero a Lussemburgo per partecipare al Consiglio Affari Generali dell’UEIl Ministro Moavero a Lussemburgo per partecipare al Consiglio Affari Generali dell’UE. In agenda il Quadro Finanziario Pluriennale, la preparazione del Consiglio del 20-21 giugno e l’esame del “pacchetto...
Riunione del Ministro Moavero Milanesi con il Ministro degli Affari esteri, dell’Unione Europea e della Cooperazione spagnolo BorrellIl Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero, ha avuto un lungo colloquio oggi a Lussemburgo con il Ministro degli Affari Esteri, dell'Unione europea e della Cooperazione spagnolo,...
التحديثات الأخيرة


يحتوي هذا القسم على معلومات عن دور بلدنا في إطار الاتحاد الأوروبي ويقدم عرضا للمسار الذي أدى من معاهدات روما إلى الاتفاقية الأوروبية، مرورا بانفتاح الاتحاد الأوروبي لانضمام أعضاء جدد ووصولا إلى عرض للسياسات الاتحادية المشتركة ولمؤتمر حكومات دول الاتحاد الأوروبي.

كذلك يتضمن القسم عدد من التقارير المفصلة عن الدول الأعضاء وعن الدول التي رشحت نفسها للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأخيرا سيجد المستخدم قسما مخصصا للسياسات الاتحادية ولإصلاحات المعاهدات ولبرامج التعاون التي ينفذها الاتحاد الأوروبي.

 


18
 Valuta questo sito