دور إيطاليا في الاتحاد الأوروبي
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

دور إيطاليا في الاتحاد الأوروبي

 

دور إيطاليا في الاتحاد الأوروبي
Colloquio telefonico del Ministro Moavero con il Ministro degli Esteri tedesco, Heiko MaasI Ministri degli Esteri italiano e tedesco, Enzo Moavero e Heiko Maas, hanno avuto ieri sera un colloquio telefonico centrato sulla questione dei flussi migratori in Mediterraneo e dello sbarco delle persone salvate...
Missione ad Atene del Ministro Moavero Milanesi (8-9 agosto)Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, oggi è in missione in Grecia, ad Atene. In agenda ci sono varie riunioni, in particolare con il Presidente della Repubblica...
Dichiarazione dell’Alto Rappresentante Federica Mogherini per conto dell’UE sul sostegno al processo politico facilitato dalle Nazioni Unite in LibiaL'Unione europea e i suoi Stati Membri sono uniti nel richiedere che tutte le parti libiche si impegnino a un cessate il fuoco permanente e a ritornare al processo politico guidato dalle Nazioni Unite. L'Unione...
Riunione del Ministro Moavero con il Ministro degli Esteri del LussemburgoIl Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, e il Ministro degli Affari Esteri ed Europei, dell’Immigrazione e dell’Asilo del Lussemburgo, Jean Asselborn, hanno...
التحديثات الأخيرة


يحتوي هذا القسم على معلومات عن دور بلدنا في إطار الاتحاد الأوروبي ويقدم عرضا للمسار الذي أدى من معاهدات روما إلى الاتفاقية الأوروبية، مرورا بانفتاح الاتحاد الأوروبي لانضمام أعضاء جدد ووصولا إلى عرض للسياسات الاتحادية المشتركة ولمؤتمر حكومات دول الاتحاد الأوروبي.

كذلك يتضمن القسم عدد من التقارير المفصلة عن الدول الأعضاء وعن الدول التي رشحت نفسها للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأخيرا سيجد المستخدم قسما مخصصا للسياسات الاتحادية ولإصلاحات المعاهدات ولبرامج التعاون التي ينفذها الاتحاد الأوروبي.

 


18
 Valuta questo sito