قائمة البيانات
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

قائمة البيانات

 

قائمة البيانات

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
30/09/2014Hong Kong: Farnesina, necessario dialogo per soluzione condivisa نقل
27/09/2014Il sottosegretario Giro ad Agrigento نقل
26/09/2014Italia-Giappone: Della Vedova incontra delegazione imprese nipponiche نقل
24/09/2014Onu: il ministro Mogherini all'evento Women for EXPO 2015 نقل
23/09/2014Italia-Slovacchia: Della Vedova a Bratislava incontra suo omologo Peter Burian نقل

1893
 Valuta questo sito