قائمة الأحاديث الصحافية والمقالات
Questo sito usa cookies per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookies da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

قائمة الأحاديث الصحافية والمقالات

 

قائمة الأحاديث الصحافية والمقالات

ادخل معايير البحث

ابحث

What are you looking for

الشهر

العام

التاريخالوصفCategory
25/05/2014Mogherini: unica arma il dialogo «Mai più errori come in Libia» حوارات صحفية ومقالات
20/05/2014Giro: «Venezuela: l`unica strada è il dialogo» l’Unità حوارات صحفية ومقالات
17/05/2014“Le Maroc partenaire privilégié de l’Italie” (Le Matin.ma) – Versione originale حوارات صحفية ومقالات
17/05/2014Mogherini: «Ban Ki-moon la aiuterà. Pronto a compiere ogni passo per Meriam» حوارات صحفية ومقالات
13/05/2014Della Vedova: Sbarchi, il governo è solo «Ci hanno scaricato il problema» حوارات صحفية ومقالات

1907
 Valuta questo sito