Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

Decretul #IoRestoaCasa, întrebări frecvente în privința măsurilor adoptate de Guvern

 

Decretul #IoRestoaCasa, întrebări frecvente în privința măsurilor adoptate de Guvern

28/04/2020

Traduzioni in aggiornamento alla luce dell'introduzione del DPCM 10 aprile 2020

 

 1. Care sunt noutățile prevăzute de DPCM din 10 aprilie 2020?

  DPCM din 10 aprilie 2020 extinde măsurile de combatere a epidemiei Coronavirus până la 3 mai 2020, confirmând toate restricțiile deja în vigoare pentru deplasarea persoanelor, suspendarea activităților didactice în prezență (școlare și universitare), a ceremoniilor, a spectacolelor și competițiilor sportive. Rămâne confirmată suspendarea vânzărilor în magazinele cu bunuri care nu reprezintă produse alimentare sau de primă necesitate, însă, începând cu 14 aprilie, comerțul cu amănuntul al produselor de îmbrăcăminte pentru copii și nou-născuți se poate relua și se pot redeschide papetăriile și librăriile. Rămân deschise chioșcurile de ziare, tutungeriile, farmaciile și drogheriile. Barurile, restaurantele, pub-urile, magazinele de înghețată și cofetăriile sunt închise publicului, dar pot continua vânzarea la distanță a tuturor produselor lor, cu livrare la domiciliu, cu condiția de a respecta cerințele sanitare de păstrare a distanței de cel puțin un metru între curier /cel care livrează și destinatar. Se confirmă suspendarea activităților referitoare la serviciile dedicate persoanelor (printre care saloane de coafură, de cosmetică, frizerii), iar serviciile navelor de croazieră sunt suspendate din momentul încheierii călătoriilor încă în desfășurare. Se includ în activitățile productive permise silvicultura și industria lemnului. Exercițiile comerciale trebuie să asigure menținerea distanțării sociale în toate activitățile lor; trebuie să asigure curățenia și igiena spațiilor cel puțin de două ori pe zi și în funcție de orele de deschidere. Este de asemenea obligatorie respectarea măsurilor anti-contagiere, cum ar fi intrarea pe rând în magazine mici și accesul organizat și eșalonat în structuri mai mari, utilizarea măștilor și mănușilor pentru lucrători și a gelului pentru dezinfectarea mâinilor și mănuși de unică folosință pentru clienții supermarketurilor, puse la dispoziție în apropierea caselor și sistemelor de plată, precum și, dacă este posibil, căi diferite de intrare și ieșire.

 1. Există diferențe în cadrul teritoriului național?

  Din data de 9 martie, regulile instituite prin decretele Președintelui Consiliului de Miniștri sunt aceleași pe întreg teritoriul național.

 1. Ce se înțelege prin „evitarea oricăror deplasări ale persoanelor fizice”? Există interdicții? Putem ieși pentru a merge la muncă?

  Trebuie să fie evitate deplasările în afara locuinței. Se poate ieși pentru a merge la muncă sau din motive de sănătate sau strictă necesitate, de exemplu pentru achiziționarea bunurilor esențiale. În orice caz, aceste motive trebuie demonstrate, chiar și prin declarație pe propria răspundere care poate fi redactată pe formularele tipizate care sunt deja în dotarea forțelor de poliție naționale sau locale. Veridicitatea declarațiilor va fi supusă unor controale ulterioare și falsul în declarații constituie infracțiune. Este recomandat în orice caz, dacă este posibil, ca munca să fie efectuată la distanță, sau să se apeleze la vacanță sau concedii. Fără un motiv întemeiat, se impune și este necesar ca toată lumea să rămână acasă, pentru binele tuturor.

 2. Cine este supus măsurii de carantină, se poate deplasa?

  Este prevăzută o „interdicție absolută” de a ieși din casă pentru cei supuși măsurii de carantină sau cu rezultate pozitive la virus.

 3. Există restricții de deplasări pentru cei cu simptome de infecții respiratorii și febră mai mare de 37,5?

  În acest caz, este recomandat cu tărie să rămâneți acasă, să contactați medicul de familie și să limitați cât mai mult contactul cu alte persoane.

 4. Pot să mă deplasez în interiorul localității?

  Interdicțiile și recomandările se aplică, de asemenea, deplasărilor în cadrul propriei localități, la fel cum se aplică și regulile stabilite pentru deplasările motivate de exigențe de muncă sau sănătate, precum și pentru întoarcerea la propria locuință.

 5. Deplasarea la orice activitate comercială rămasă deschisă reprezintă un motiv întemeiat pentru a ieși din casă?

  Da, dar în condițiile specificate în răspunsul la întrebarea nr. 1 și, prin urmare, pentru a satisface o nevoie esențială din viața de zi cu zi a persoanei (sau a familiei sale) sau din motive de sănătate. Prin urmare, deplasarea, în cazul oricăror verificări, trebuie să fie justificată prin diverse modalități și prin declarația pe propria răspundere și trebuie să fie respectată întotdeauna distanța de 1 metru față de alte persoane.

 6. Pot ieși pentru a achiziționa produse alimentare? Produsele alimentare vor fi mereu disponibile?

  Da, veți putea ieși de fiecare dată pentru a cumpăra produse alimentare și nu este nevoie să faceți provizii pentru că alimentele vor fi mereu disponibile.

 7. Este posibil să fac cumpărături într-o altă localitate decât cea în care locuiesc?

  Sunt interzise deplasările către localități diferite de cea în care aveți domiciliul sau reședința. Este posibil să vă deplasați în alte localități numai și exclusiv pentru exigențe de muncă dovedite sau în cazuri de urgență absolută sau din motive de sănătate. Prin urmare, în cazul în care localitatea dumneavoastră nu are puncte de vânzare sau este necesară achiziționarea urgentă a unor produse esențiale care nu sunt disponibile în localitatea de reședință sau domiciliu, deplasarea este permisă doar în cadrul acestor limite restrânse, care trebuie să fie indicate în declarația pe propria răspundere.

 8. Pot ieși pentru a achiziționa produse diferite de cele alimentare?

  Da, dar doar pentru a achiziționa produse din categoriile expres prevăzute în DPCM din 11 martie 2020. Lista este disponibilă la acest link (Anexa 1 și 2).

 9. Chioșcurile de ziare sunt deschise, pot merge să cumpăr ziare sau reviste, sau risc să fiu sancționat?

  Achiziționarea de ziare și reviste este considerată o „necesitate”, așadar, la fel sunt și deplasările către și de la chioșcurile de ziare care le comercializează.

 10. Sunt voluntar pentru protecția civilă: mă pot deplasa din localitatea în care mă aflu în prezent pentru a-mi presta serviciile în cadrul activității de gestionare a situației de urgență?

  Da, interdicția persoanelor de a se deplasa din localitatea în care să află, nu se aplică celor care prestează activități de voluntariat în cadrul Serviciului Național de Protecție Civilă sau celor care sunt, în orice caz, încadrați ca și voluntari pentru a contribui la contracararea situației de urgență sanitară în curs (de ex. voluntarii Crucii Roșii italiene).

 11. Poate operatorul voluntar al serviciului public universal să se deplaseze pentru nevoile legate de prestarea serviciului?

  Da, se poate deplasa. Pe declarația pe proprie răspundere al cărei model este publicat pe site-ul Ministerului de Interne, pe lângă celelalte informații solicitate, trebuie să indice faptul că deplasarea este determinată de ”motive legate de muncă”, iar în note să declare că ”este un operator voluntar al serviciului public universal, prin contract cu Președinția Consiliul Miniștrilor - Departamentul pentru Politici pentru Tineret și Serviciul Civil Universal și lucrează cu instituția ............ .. (numele instituției)".

 12. Ce înseamnă „exigențe de muncă demonstrate”? Cum pot lucrătorii care desfășoară activități independente să demonstreze aceste „exigențe de muncă”?

  Este posibil să mergeți la muncă, chiar dacă este recomandat să munciți la distanță, atunci când este posibil, sau să vă luați vacanță sau concediu. “Demonstrate” înseamnă că trebuie să fiți în măsură să dovediți că mergeți (sau vă întoarceți) la (de la) muncă, chiar și prin declarație pe propria răspundere precum e indicat la răspunsul nr. 1 sau prin alte mijloace doveditoare, iar falsul constituie infracțiune. În cazul unui control, trebuie declarată propria exigență de muncă. Va fi în sarcina autorităților, apoi, verificarea veridicității declarațiilor, cu aplicarea sancțiunilor corespunzătoare în caz de fals în declarații.

 13. Dacă locuiesc într-o localitate și muncesc în alta, pot face drumul „dus - întors”?

  În acest caz, deplasarea este justificată de exigențe de muncă, în cazul în care nu este posibilă munca la distanță sau să beneficiați de concedii sau vacanțe.

 14. Cine se află în afara propriului domiciliu, locuință sau reședință, se poate întoarce?

  Nu, cu excepția cazului în care acest lucru reprezintă o urgență absolută sau este motivat de exigențe de muncă sau de sănătate. Este considerată urgență absolută întoarcerea acasă a celor care nu dispun de o locuință în localitatea în care se aflau temporar (de exemplu pentru muncă) la data de 22 martie. În schimb, nu este permisă deplasarea lucrătorilor angajați în activități suspendate temporar sau a celor care muncesc la distanță.

 15. Este posibilă deplasarea la cea de-a doua casă?

  Nu. Este interzis să vă mutați sau să vă deplasați, prin orice mijloace, într-o altă localitate decât cea în care vă aflați la data de 22 martie, cu excepția exigențelor de muncă dovedite sau în cazuri de urgență absolută sau din motive de sănătate. Chiar și în interiorul localității, deplasările sunt permise numai pentru exigențe de muncă dovedite, sau în cazuri de urgență absolută sau din motive de sănătate. Accesul la a doua casă poate fi permis numai dacă a intervenit necesitatea de a remedia situații neașteptate și neprevăzute (cum ar fi prăbușirea de ziduri, deteriorarea instalațiilor hidraulice, intrări prin efracție, etc.) și, în orice caz, cu respectarea unor termene limită și metode strict funcționale pentru a remedia asemenea situații.

 16. Pot să merg în vizită sau să mănânc la rude?

  Nu, nu este o deplasare necesară și, prin urmare, nu se află printre deplasările admise de decret.

 17. Pot merge pentru a ajuta o rudă sau un prieten, care sunt lipsiți de autonomie?

  Da, aceasta reprezintă o situație de necesitate. Dacă este vorba de vârstnici, luați în considerare faptul că ei reprezintă cele mai vulnerabile categorii, așadar, încercați să îi protejați de contacte cât mai mult posibil.

 18. Sunt separat/divorțat, pot merge să-mi vizitez copiii?

  Da, deplasările la celălalt părinte pentru a vizita copiii minori, sau în locul în care ei se află, sau pentru a-i lua la propriul domiciliu, sunt admise și în afara propriei localități. Asemenea deplasări trebuie întotdeauna să fie efectuate alegând traseul cel mai scurt și conform tuturor prevederilor normelor sanitare (persoane în carantină, pozitive la testări, cu deficiențe imunitare) și, în fiecare caz, în condițiile prevăzute de judecător în hotărârea de separare sau divorț, sau în lipsa acesteia, conform acordului între părinți.

 19. Pot să mă deplasez pentru a-mi însoți copiii la bunici sau pentru a-i lua la începutul sau la sfârșitul zilei de muncă?

  Acest lucru este permis numai în caz de extremă necesitate, dacă ambii părinți sunt în imposibilitate de a-și ține copiii alături, din motive de forță majoră. În acest caz, părinții își pot însoți copiii la bunici, parcurgând traseul strict necesar pentru a ajunge la aceștia și pentru a merge la locul de muncă sau pentru a merge să îi ia la întoarcere. Se subliniază totuși că acest lucru nu este recomandat, deoarece persoanele în vârstă sunt printre categoriile cele mai expuse la contagierea cu COVID-19 și, prin urmare, trebuie să evite cât mai mult posibil contactul cu alte persoane. Așadar, este absolut de preferat să rămână acasă copiii, cu unul dintre cei doi părinți care muncește la distanță sau apelează la concediu.

 20. Ne putem deplasa pentru a merge la biserică sau în alte lăcașuri de cult?

  Accesul la lăcașurile de cult este permis, cât timp se evită mulțimile și se asigură o distanță de cel puțin un metru între persoane. Este posibil să mergeți la lăcașul de cult cel mai aproape de casă, adică rămânând, pe cât posibil, în vecinătatea propriei locuințe. Puteți merge la lăcașurile de cult și cu ocazia deplasărilor permise, adică cele determinate de exigențe de muncă dovedite sau nevoi de primă necesitate, și care se află pe drumul deja prevăzut, astfel încât, în cazul controlului din partea forțelor de ordine, să puteți prezenta sau efectua respectiva declarație pe propria răspundere. Cu toate acestea, rămâne în vigoare suspendarea tuturor ceremoniilor, inclusiv a celor religioase.

 21. Ce prevede decretul pentru deplasările turistice?

  Consultați întrebările și răspunsurile de la rubrica „Turism”.

 22. Pot ieși din casă pentru a arunca deșeurile menajere?

  Da, respectând regulile obișnuite deja în vigoare în fiecare localitate. De asemenea, se derulează în continuare activitățile de reciclare, colectare și gestionare a deșeurilor.

 23. Pot ieși cu animalul meu de companie?

  Da, pentru nevoile sale fiziologice, dar nu în grup și păstrând distanța de cel puțin un metru față de alte persoane.

 24. Putem duce animalele domestice la veterinar?

  Da, pentru nevoi urgente. Verificările de rutină trebuie amânate. Controalele veterinare care sunt necesare și care nu pot fi amânate pot avea loc numai prin programare și, în orice caz, asigurând poziționarea clienților printr-un raport de unu la unu, astfel încât să fie evitat contactul apropiat și prezența clienților în sălile de așteptare. Specialistul și personalul trebuie să poarte echipament de protecție individuală adecvat (mănuși și mască).

 25. Sunt permise deplasările pentru îngrijirea și tratamentul animalelor, cum ar fi, de exemplu, caii, pisicile, câinii pe care îi dețin/ de care am grijă, dar care nu se află în locuința mea?

  Nu, astfel de deplasări sunt interzise în mod normal, deoarece structura în care este adăpostit animalul (centru de echitație, adăposturi pentru câini sau pisici etc.) asigură, de asemenea, și tratamentele și îngrijirea necesare. Deplasarea [către structura în care este adăpostit animalul] este permisă dacă este indispensabilă pentru sănătatea și îngrijirea animalului, numai în cazurile în care structura a comunicat că nu poate avea grijă de el. În astfel de cazuri limitate, deplasarea trebuie să fie justificată prin declarație pe propria răspundere, în caz de control.

 26. Pot ieși pentru a face o plimbare?

  Se poate părăsi domiciliul doar pentru a merge la muncă, din motive de sănătate sau strictă necesitate, sau pentru activități sportive sau motorii, în aer liber. Prin urmare, plimbările sunt permise numai când sunt necesare pentru a face o deplasare justificată de unul dintre motivele mai sus indicate. De exemplu, se justifică prin motive de necesitate să vă deplasați pentru a face cumpărături esențiale, să cumpărați ziare, să mergeți la farmacie sau, în orice caz, să cumpărați bunuri necesare vieții de zi cu zi. În plus, este justificată fiecare ieșire din casă pentru activități sportive sau motorii în aer liber. Este subînțeles că justificarea pentru toate deplasările permise, în caz de verificări, poate fi furnizată prin modalitățile prevăzute și prin declarația pe propria răspundere, dacă agentul operativ o solicită. Justificarea deplasării la muncă poate fi dovedită și prin prezentarea unei documentații adecvate furnizate de angajator (ecusoane sau altele) în măsură de a demonstra situația declarată. În orice caz, toate deplasările sunt supuse interdicției generale de a forma grupuri/adunări și, prin urmare, obligației respectării distanței minime de siguranță de 1 metru între persoane.

 27. Este permisă activitatea motorie?

  Activitatea motorie în aer liber este permisă numai dacă se desfășoară individual și în apropierea propriei locuințe. Este obligatoriu respectarea distanței de cel puțin un metru față de orice altă persoană. Grupurile de persoane sunt întotdeauna interzise.

 28. Accesul în parcuri sau grădini publice este permis?

  Nu. Accesul public în parcuri, vile, zone de joacă și grădini publice este interzis.

 29. Pot folosi bicicleta?

  Bicicleta se poate folosi pentru a ajunge la locul de muncă, la locul de reședință, precum și la magazinele cu produse de primă necesitate. (A se consulta Anexa 1 la DPCM din 22 martie 2020). Este de asemenea permisă folosirea bicicletei pentru activitate sportivă sau motorie în aer liber, în apropierea propriei locuințe. Întotdeauna trebuie respectată o distanță de siguranță de cel puțin un metru față de alte persoane.

 30. Câți pasageri pot călători cu autoturismul? Este posibil să mergem două persoane pe motocicletă?

  Mașinile pot fi folosite de mai mulți pasageri numai dacă se respectă distanța minimă de un metru. Nu este posibil să mergeți cu motocicleta în doi, deoarece distanța minimă de un metru nu este posibilă. Aceste restricții nu se aplică dacă autovehiculele sunt folosite doar de persoanele care locuiesc împreună.

 31. Vor exista puncte de control pentru verificarea respectării măsurilor?

  Consultați întrebările și răspunsurile de la rubrica „Încălcări și sancțiuni”.

 32. Sunt permise deplasările pentru a ajunge la o firmă sau la un șantier, chiar dacă activitatea a fost închisă sau suspendată?

  Numai pentru situații de urgență și, în orice caz, numai pentru exigențe neașteptate sau neprevăzute, întrucât celelalte chestiuni trebuie să fi fost deja rezolvate în termenul stabilit de art. 2 din DPCM din 22 martie 2020. Cu toate acestea, sunt permise deplasările motivate de exigențe de muncă, pentru a interveni în cazul situațiilor de urgență, prin lucrări de securizare care nu pot fi amânate, chiar și pe șantier, și în termene limită strict necesare pentru a remedia problemele survenite. Aceste exigențe trebuie dovedite prin declarație pe propria răspundere în care să fie indicate toate circumstanțele care pot permite verificarea existenței acestor necesități și executarea lucrărilor.

 33. Este posibilă deplasarea pe teritoriu, chiar și în afara propriului oraș de reședință, pentru exercitarea profesiilor care necesită operațiuni la fața locului, cum ar fi în cazul evaluărilor, măsurătorilor topografice și cadastrale și / sau măsurători de terenuri și / sau de clădiri?

  Da, în conformitate cu reglementările în vigoare privind limitarea contagierilor. Motivele deplasării trebuie să fie legate doar de necesități de muncă și în orice caz trebuie să poată fi demonstrate, inclusiv prin declarație pe propria răspundere, care trebuie să conțină toate detaliile privind itinerariul cel mai scurt pentru a ajunge la locurile indicate și pentru verificarea ulterioară a exercitării efective a activității profesionale în acel loc.

 34. Cum trebuie să se comporte lucrătorii transfrontalieri?

  Lucrătorii transfrontalieri vor putea intra și ieși, atât cu mijloace private cât și publice, din zonele în cauză, pentru a ajunge la locul de muncă sau pentru a se întoarce acasă. Persoanele interesate vor putea demonstra deplasarea din motive de muncă prin orice mijloc, inclusiv prin declarație pe propria răspundere sau printr-un alt document care demonstrează un raport de muncă în statul vecin (vezi precizările precedente).

 35. Care sunt regulile pentru deplasările din și înspre străinătate?

  Această rubrică este în curs de actualizare. Pentru informații urgente consultați site-ul Ministerului Afacerilor Externe și al Cooperării Internaționale.

 36. Mă întorc din străinătate. Pot cere unei persoane să mă ia cu mașina de la aeroport, gară sau port?

  Da, dar poate veni o singură persoană, care locuiește sau are același domiciliu cu dumneavoastră, fiind preferabil să aibă echipament de protecție. Deplasarea aceasta se numără printre cazurile de „urgență absolută”, și trebuie să fie indicată în declarația pe propria răspundere furnizată prin intermediul formularului pus la dispoziție de Ministerul de Interne, de completat în întregime, indicând în mod special traseul parcurs și domiciliul de destinație. Aveți obligația de a comunica imediat intrarea în Italia Departamentului de Prevenire, pentru a fi supus supravegherii sanitare și izolării de bună-credință, precum și obligația de a comunica prompt eventuala apariție de simptome COVID-19 către autoritatea sanitară.

 37. Cetățenilor străini li se aplică aceleași restricții la deplasări ca și cetățenilor italieni?

  Da, restricțiile sunt valabile pentru toate persoanele care se află sau care intenționează să intre sau să părăsească teritoriul italian, indiferent de naționalitate.

 38. Este permisă deplasarea la o companie sau la un șantier, chiar dacă activitatea a fost închisă sau suspendată?

  În conformitate cu prevederile DPCM din 10 aprilie 2020, pentru activitățile de producție suspendate, este permis, sub rezerva înștiințării Prefectului, accesul în spațiile companiei, al angajaților sau al terților desemnați pentru a desfășura activități de pază, conservare și întreținere, administrarea plăților, precum și activități de curățenie și igienizare. Începând cu 14 aprilie, este permisă, cu condiția înștiințării Prefectului, expedierea de bunuri aflate în stoc, precum și primirea în magazii de bunuri și mărfuri. Prin urmare, deplasările către și de la sediile companiilor ale căror activități sunt suspendate, sunt permise numai dacă sunt legate de activitățile admise specificate, precum și pentru eventuale situații de urgență, în limitele de timp strict necesar pentru a face față respectivelor situații de urgență. Aceste exigențe trebuie dovedite prin declarație pe propria răspundere, care trebuie să conțină toate indicațiile care să permită verificările corespunzătoare aferente existenței acestor exigențe și efectuării lucrărilor.

 39. Tocmai m-am întors în Italia și petrec perioada prevăzută de supraveghere sanitară și autoizolare (care are durata de paisprezece zile) în locuința sau la adresa indicată la momentul întoarcerii. Pot să mă mut într-un alt loc sau locuință în această perioadă?

  Da, în perioada de supraveghere sanitară și autoizolare, este permisă mutarea într-o locuință sau casă diferită de cea indicată anterior Autorității Sanitare, cu excepția cazului în care au apărut simptome de COVID-19. Din momentul transferului, trebuie să decurgă o perioadă de 14 zile de supraveghere sanitară și autoizolare în noua locuință aleasă (perioada petrecută în primul loc nu se contabilizează, prin urmare în cazul transferului se pierde). Transferul trebuie să fie comunicat în prealabil Autorității Sanitare printr-o declarație care să cuprindă: adresa completă a noii locuințe sau case, mijlocul de transport privat care va fi utilizat pentru a ajunge la noua adresă, itinerariul care urmează să fie parcurs și asumarea obligației de a respecta reglementările în vigoare pentru prevenirea contagierii, inclusiv pentru a ajunge la noua locuință și pentru amenajarea acesteia. Autoritatea Sanitară transmite comunicarea către Departamentul de Prevenire din cadrul Unității Sanitare teritoriale competente pentru controalele și verificările de rigoare.

 40. Am însoțit o persoană bolnavă la secția de urgență sau de prim ajutor (DEA/PS), pot să rămân să aștept în sala de așteptare?

  Nu, însoțitorii pacienților la secția de urgență sau de prim ajutor (DEA / PS) nu au voie să rămână în sălile de așteptare, cu excepția cazului în care personalul sanitar responsabil dispune în mod diferit.

 41. Sunt o rudă sau o cunoștință a unui pacient care se află într-o structură de îngrijire de lungă durată, sau într-o reședință cu asistență medicală (RSA), sau într-un ospiciu sau în structuri de reabilitare, pentru persoane în vârstă, autosuficiente sau nu, pot merge să-l vizitez?

  Accesul în asemenea structuri, al rudele și cunoștințelor pacienților găzduiți este permis numai în cazurile indicate de Direcția sanitară a respectivei structuri, astfel încât este necesar a se informa înainte, contactând conducerea structurii pentru a afla dacă este permis sau nu accesul și, în caz afirmativ, în ce condiții.

 42. Trebuie să efectuez o deplasare justificată conform motivelor prevăzute de decret, dar neavând sau neputând conduce un mijloc privat, pot să fiu însoțit de o altă persoană?

  Da. În cazul în care nu aveți un vehicul privat sau nu aveți permis de conducere sau nu sunteți autosuficienți, puteți fi însoțit de o rudă sau de o persoană responsabilă de transportul de la și către propria locuință, ținând cont și de nevoia de a limita cât mai mult utilizarea transportului public. În acest caz, trebuie să parcurgeți ruta strict necesară pentru deplasare. De asemenea, menționăm că mașinile pot fi folosite de mai mulți pasageri numai dacă se respectă distanța minimă de un metru (pasagerul poate sta pe bancheta din spate) și că nu pot circula două persoane cu aceeași motocicletă, nefiind posibilă respectarea distanței minime de un metru. Aceste limite nu se aplică doar dacă mijloacele de transport sunt folosite de persoane care locuiesc împreună. Cu respectarea acestor condiții, deplasarea însoțitorului este, de asemenea, justificată. Se înțelege că justificarea tuturor deplasărilor permise, precum și condiția de conviețuire între ocupanții vehiculului, în caz de verificări, pot fi demonstrate prin declarația pe propria răspundere, în cazul în care agentul solicită acest lucru.

 1. Unde pot găsi informații despre dispozițiile Guvernului cu privire la măsurile de reacție la noul Coronavirus și care se referă la persoanele cu dizabilități?

  Actualizări specifice referitoare la normele privind persoanele cu dizabilități sunt publicate pe site-ul Oficiului pentru politici în favoarea persoanelor cu dizabilități. Pe site, pe lângă vademecumurile Ministerului Sănătății într-o formă accesibilă, este publicată o secțiune specifică care conține răspunsurile la cele mai frecvente întrebări cu privire la măsurile adoptate de Guvern și care privesc persoanele cu dizabilități și familiile lor.

 2. Fiul meu/fiica mea trebuie să iasă din când în când din casă întrucât, din cauza dizabilității sale cognitive, intelectuale sau relaționale (spre exemplu: autism), șederea prelungită i-ar putea agrava starea de sănătate. Sunt premise deplasări în acest caz?

  Puteți ieși în jurul casei, respectând regulile de distanțare socială pentru a preveni contagiunea (sunt interzise activitățile recreative și adunările de persoane). Este permis să te plimbi în aproprierea locuinței și să faci activități fizice. Se recomandă, chiar dacă nu este obligatoriu, să aveți documente care atestă starea de dizabilitate sau nevoile specifice (de exemplu certificat care atestă starea fizică sau dizabilitatea, emis de medicul dumneavoastră sau de unitatea care tratează pacientul). În acest caz, este permisă însoțirea persoanei (indiferent de vârsta sa), deoarece se încadrează în motivele de necesitate sau sănătate.

  Pentru informații suplimentare despre persoanele cu dizabilități, puteți consulta întrebările frecvente specifice la următorul link

 1. Sunt prevăzute restricții pentru tranzitul de mărfuri?

  Nu, nicio restricție. Toate mărfurile (deci nu doar cele esențiale) pot fi transportate pe teritoriul național. Transportul de mărfuri este considerat o exigență de muncă: personalul care conduce mijloacele de transport se poate deplasa, în limitele exigențelor de livrare sau de ridicare a mărfurilor.

 2. Curierii de mărfuri pot circula?

  Da, pot circula.

 3. Sunt un transportator rutier. Sunt prevăzute restricții pentru activitatea mea lucrativă?

  Nu, nu sunt prevăzute restricții pentru tranzit și activități de preluare și livrare a mărfurilor.

 4. Există restricții pentru transportul public cu caracter neregulat?

  Președinții regiunilor pot reduce serviciile de transport public local, inclusiv cele cu caracter neregulat, pentru a efectua operațiunile de igienizare care se impun, asigurând totuși servicii minime esențiale. De asemenea, Ministerul Infrastructurilor și Transporturilor va putea interveni în acest sens pentru modificarea serviciilor de transport rutier între regiuni și de transport feroviar, pe cale aeriana sau maritimă.

 5. Există restricții sau controale la plecările cu avioane, trenuri, nave și feriboturi?

  Da, toate serviciile de transport pe cale terestră, maritimă, lacustră și aeriană, național și internațional, cu caracter regulat sau neregulat, au fost limitate sau reduse sau chiar anulate în totalitate. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Ministerului Infrastructurilor și Transporturilor. În orice caz, înainte de a programa orice călătorie, se recomandă verificarea condițiilor de funcționare a mijloacelor de transport pe site-urile companiilor care asigură respectivele servicii. Se reamintește că deplasările pe teritoriul național, inclusiv cele cu mijloace de transport cu caracter regulat sau neregulat, sunt permise numai pentru exigențe de muncă, sănătate sau urgență absolută, care trebuie să fie justificate prin declarația pe propria răspundere disponibilă pe site-ul Ministerului de Interne. Pentru condițiile de călătorie din Italia în străinătate și din străinătate în Italia, vă rugăm să consultați pagina Ministerului Afacerilor Externe și al Cooperării Internaționale.

 6. Persoanele care desfășoară activități de reparații și întreținere a materialului rulant feroviar, pentru tramvaie, troleibuze și metrouri, își pot continua activitatea?

  Consultați aceeași întrebare la rubrica „Activități de producție, profesionale și servicii”.

 1. Metoda „smart working” (sau munca la distanță) poate fi aplicată de către angajatorul public sau privat tuturor lucrătorilor?

  Da. Sunt prevăzute metode simplificate și temporare de acces la modalități flexibile de desfășurare a muncii și nu există restricții, având în vedere că nici legislația în vigoare, înainte de starea de urgență în domeniul sănătății, nu prevedea un prag maxim de lucrători de acest fel.

 2. Desfășurarea activității în regim smart working menționat în DPCM din 11 martie 2020 este prevăzută până la sfârșitul stării de urgență?

  Desfășurarea activității de muncă în regim smart working în conformitate cu articolul 87, din Decretul Lege nr. 18 din 2020 („Cura Italia”) este metoda obișnuită de desfășurare a activității în sectorul public până la sfârșitul stării de urgență sau, dacă va fi cazul, până la un termen mai scurt, stabilit prin DPCM la propunerea Ministrului pentru Administrația Publică. Această metodă se aplică, în sectorul privat, angajaților cu dizabilități cu un grad accentuat și angajaților care au în nucleul familial o persoană cu dizabilități cu un grad accentuat. Lucrătorii din sectorul privat care suferă de patologii grave, dovedite, cu capacitate de muncă redusă, au prioritate la admiterea cererilor de prestare a muncii la distanță.

 3. Modalitatea „smart working”, în situația actuală, este o prioritate? Administrațiile trebuie să adopte orice măsură adecvată pentru a încuraja utilizarea acesteia?

  Da. Până la sfârșitul stării de urgență epidemiologice COVID-19, munca flexibilă reprezintă modul obișnuit de îndeplinire a prestațiilor lucrative, de aceea este necesară o reorganizare din partea administrațiilor publice cu privire la activitățile care pot îndeplinite la distanță, cu obiectivul de a include activități care au fost excluse inițial. În cazurile în care nu este posibil să se recurgă la smart working, administrațiile publice adoptă instrumente alternative, cum ar fi, de exemplu, zilele libere acumulate cu ocazia sărbătorilor, în conformitate cu normele reglementate prin contractele naționale colective de muncă. Prezența la birouri se limitează doar la cazurile în care prezența fizică a angajatului este indispensabilă pentru desfășurarea activităților strict funcționale pentru gestionarea situației de urgență și a activităților care nu suportă amânare. Administrațiile sunt obligate să asigure respectarea acestei indicații, inclusiv în scopul interesului prioritar de protecție a sănătății angajaților.

 4. Este necesar un act formal tipizat de autorizare a muncii flexibile din partea administrației publice?

  Nu. Pentru a asigura aplicarea maximă a modalității smart working, administrațiile publice prevăd metode simplificate și temporare de acces la aceste modalități de muncă, evitând birocrația suplimentară și favorizând promptitudinea aprobării în acest sens (de exemplu, apelând la schimbul de e-mailuri cu angajatul pentru recunoașterea muncii flexibile, mai degrabă decât la elaborarea formularelor de completat sau adoptarea de măsuri administrative).

 5. Angajatul trebuie să depună o solicitare specifică pentru a avea acces la smart working?

  Nu. Munca flexibilă este modalitatea obișnuită de desfășurare a activității în administrația publică, așadar angajatorul are un rol activ în a face apel la utilizarea acestui instrument de către angajații săi. Pentru a asigura aplicarea maximă a modalității smart working, administrațiile publice prevăd metode simplificate și temporare de acces la această măsură, evitând birocrația suplimentară și favorizând promptitudinea aprobării în acest sens (de exemplu, apelând la schimbul de e-mailuri cu angajatul pentru recunoașterea muncii flexibile, mai degrabă decât la elaborarea formularelor de completat sau adoptarea de măsuri administrative).

 6. Este necesar un raport zilnic al rezultatelor obținute de angajat prin modalitatea smart working?

  Nu este exclus ca administrațiile publice, în exercitarea competențelor lor de angajator, să stabilească o raportare zilnică referitoare la obiectivele atinse de angajat prin modalitatea muncii flexibile. Cu toate acestea, este posibil, considerând autonomia fiecărei administrații, să se recurgă la fișe sau documente de sinteză ale obiectivelor atinse de angajat pentru perioade mai lungi de timp.

 7. Pot exista derogări de la contractul individual, de la obligațiile de informare și comunicare referitoare la asigurarea obligatorie pentru accidente și boli profesionale?

  Da. În conformitate cu măsurile instituite pentru combaterea și gestionarea situației de urgență epidemiologică datorată virusului COVID-19, administrațiile publice asigură desfășurarea obișnuită a prestațiilor de muncă într-o formă flexibilă, inclusiv prin derogări de la prevederile contractelor individuale și ale obligațiilor de informare în conformitate cu art. 18 - 23 din Legea nr. 81 din 22 mai 2017. Prin urmare, administrațiile publice pot aplica derogări de la contractul individual (art. 18 din Legea 81/2017), de la actul informativ în care sunt identificate riscurile generale și riscurile specifice referitoare la îndeplinirea activităților aferente raportului de muncă (art. 22 din Legea 81/2017) și de la comunicările referitoare la asigurarea obligatorie pentru accidente și boli profesionale (art. 23 din Legea 81/2017).

 8. Activitățile care nu suportă amânare, trebuie să fie îndeplinite în mod necesar în prezență?

  Nu. Directiva nr. 2/2020 a Ministrului Administrației Publice, clarifică faptul că activitățile care nu suportă amânare pot fi desfășurate atât la locul de muncă, chiar și pentru câteva zile, când angajatul face parte din contingentul minim prezent la birou, cât și la distanță.

 9. Perioada de probă a angajatului în administrația publică poate fi efectuată în regim smart working?

  Da. Perioada de probă nu este incompatibilă cu munca flexibilă care, până la sfârșitul situației de urgență epidemiologică datorată virusului COVID-2019, reprezintă modalitatea obișnuită de prestare a activităților lucrative. În scopul îndeplinirii perioadei de probă, se ia în considerare serviciul efectiv prestat, care, în cazul smart working, se realizează în mod flexibil. Administrațiile publice iau măsuri ca angajații care lucrează în regim smart working să nu fie penalizați cu privire la recunoașterea profesională și la avansarea în carieră (art. 14 din Legea 124/2015).

 10. Personalul angajat care muncește în regim smart working are dreptul la bonuri de masă?

  Nu. Administrațiile, în conformitate cu reglementările contractuale în vigoare, cu privire la munca flexibilă, definesc aspectele organizaționale și chestiunile pertinente raportului de muncă, printre care și eventuale considerente în privința atribuirii bonurilor de masă. Prin urmare, fiecare administrație publică adoptă deciziile în competența sa cu privire la alocarea bonurilor de masă angajaților care muncesc în regim smart working, în urma consultărilor cu organizațiile sindicale.

 11. Angajatorul din cadrul sistemului public sau privat este obligat să pună la dispoziția tuturor angajaților instrumentele necesare pentru a-și desfășura activitatea în regim smart working?

  Nu. Dacă administrația publică sau angajatorul privat nu pot furniza instrumentele necesare, angajatul poate folosi propriile dispozitive IT pentru realizarea prestațiilor în regim flexibil. Cu toate acestea, administrația publică (sau angajatorul privat) este obligat să ia toate măsurile de organizare și management pentru a asigura performanța obișnuită a activității efectuate în regim smart working.

 12. Angajatul, care așteaptă ca administrația să îi furnizeze suportul tehnologic adecvat pentru regimul smart working, poate fi scutit de la serviciu, în conformitate cu art. 87, alin. 3 din Decretul Lege 18/2020?

  Prestațiile de muncă în regim flexibil se pot realiza și prin intermediul instrumentelor IT de care dispune angajatul, în cazul în care acestea nu sunt furnizate de către administrație (art. 87, alin. 2, Decretul Lege 18/2020). Atunci când nu este posibil să se recurgă la munca flexibilă, administrațiile își pot exonera în mod justificat angajații de la îndeplinirea serviciilor doar prin utilizarea instrumentelor alternative: zile libere acumulate cu ocazia sărbătorilor, concedii, ore suplimentare acumulate, ture de muncă prin rotație și alte instituții similare, în conformitate cu dispozițiile contractelor colective (art. 87, alin. 3, Decretul Lege 18/2020).

 13. În cazul în care administrația publică nu identifică activitățile care pot fi supuse amânării și trebuie desfășurate în prezență, angajatul este autorizat automat să nu se prezinte la locul de muncă, așteptând să îi fie atribuite activități de îndeplinit în regim smart working?

  Fiecare administrație publică este responsabilă pentru gestionarea propriului personal și pentru aplicarea de măsuri urgente în vederea combaterii și abordării situației de urgență epidemiologică datorată virusului COVID-19, având inclusiv obligația de a identifica activitățile care nu pot fi supuse amânării și activitățile strict funcționale pentru gestionarea situației de urgență. Potrivit acestei obligații, administrațiile trebuie să identifice, chiar și prin forme simplificate, modalitățile prin care angajații trebuie să își îndeplinească atribuțiile, așadar reiese în consecință, că angajatul nu se poate considera automat autorizat să nu se prezinte la locul de muncă.

 14. Este posibil să fie demarate inițiative de actualizare și formare profesională în regim flexibil?

  Da. Este posibilă promovarea cursurilor de informare și formare profesională în regim flexibil, care să nu fie incompatibile cu activitatea lucrativă a angajaților și cu procesele de gestionare a situațiilor de urgență.

 15. Administrația publică poate solicita prin rotație prezența personalului care îndeplinește deja prestații lucrative în regim smart working?

  Da. Activitățile care nu suportă amânare și cele strict funcționale pentru gestionarea situației de urgență pot fi realizate atât prin smart working cât și prin prezența personalului la locul de muncă. Administrația publică, în acest context, identifică activitățile care pot fi realizate în regim smart working, ca și modalitate obișnuită de îndeplinire a prestațiilor lucrative și activitățile care impun în mod necesar prezența la locul de muncă, adoptând forme de rotație a angajaților pentru a asigura un contingent minim de personal care să fie plasat în cadrul fiecărui birou. Rotația angajaților pentru a asigura disponibilitatea personalului în cadrul fiecărui birou poate fi, de asemenea, asigurată în alternanță cu regimul smart working.

 16. Activitățile care trebuie să fie efectuate doar prin prezență, pot fi demarate de către cetățeni prin programare telefonică?

  Consultați aceeași întrebare la rubrica „Birouri publice”.

 17. Funcționarul public care prezintă simptome de febră este considerat în regim obișnuit de boală sau se încadrează în prevederile decretului-lege, potrivit cărora zilele de boală nu îi sunt reduse?

  Este considerat în regim obișnuit de boală. În cazul în care se constată ulterior că este un subiect căruia i se aplică măsura de carantină sau că este infectat cu COVID-19, reducerea nu va fi efectuată.

 18. Sunt funcționar public și aș dori să lucrez în regim de smart working. Ce instrumente am?

  Noile măsuri încurajează recurgerea la smart working, simplificând accesul. Este în sarcina angajatorului să identifice metodele de organizare care permit accesul la smart working pentru cât mai mulți angajați. Angajatul poate depune o cerere care va fi admisă în funcție de metodele de organizare prevăzute.

 19. Dacă nu este posibil ca activitatea să fie efectuată în regim smart working, poate angajatorul public, chiar indiferent de o eventuală planificare prealabilă, să le impună angajaților să apeleze la concediile restante?

  Da. Dacă munca la distanță nu este posibilă, administrația publică poate apela la instrumentele de zile libere acumulate cu ocazia sărbătorilor, concedii, ore suplimentare acumulate, ture de muncă prin rotație și alte instituții similare, în conformitate cu dispozițiile contractelor colective. Odată epuizate aceste posibilități, administrația publică poate scuti angajații de la serviciu, în mod argumentat.

 20. Liniile directoare cuprinse în „Protocolul comun care reglementează măsurile de combatere și împotriva răspândirii virusului Covid-19 la locul de muncă”, semnat la 14 martie la Palazzo Chigi de către partenerii sociali, se aplică numai în sectorul privat sau, de asemenea administrației publice?

  Protocolul se aplică doar în sectorul privat.

 21. Care sunt prevederile pentru acele prestații lucrative care nu sunt incluse în serviciile esențiale și a căror natură intrinsecă nu le permite să fie efectuate prin metode de smart working, cum ar fi în cazul arhiviștilor, funcționarilor, șoferilor și oricărui alt tip de personal auxiliar, în ipoteza în care acești subiecți și-au epuizat vacanțele acumulate până la data de 12 martie 2020?

  În cazul în care vacanțele anterioare, concediile, permisele și alte beneficii similare prevăzute de reglementările legislative, utilizate în conformitate cu contractul colectiv de muncă, au fost consumate integral și nu există alte prestații pe care acești lucrători le pot realiza în regim smart working, perioadele de absență ale acestor angajați, ca urmare a măsurilor de izolare a fenomenului epidemiologic COVID-19, constituie servicii prestate în mod valabil conform legii, în temeiul prevederilor art. 19, alineatul 3, din Decretul Lege nr. 9 din 2020. Administrația publică nu plătește în aceste cazuri indemnizații compensatorii pentru bonuri de masă, dacă sunt prevăzute.

 22. Dacă nu este posibilă efectuarea prestațiilor în regim smart working, poate angajatorul privat, chiar indiferent de o eventuală planificare prealabilă, să le impună angajaților să apeleze la concedii restante?

  Excluzând oricare activități care pot fi realizate la distanță, angajatorul privat poate programa utilizarea concediilor restante cu referire la anul precedent, până la termenul în care se beneficiază de acestea sau se utilizează conform contractelor colective de muncă.

 23. Raporturile de muncă ale menajerelor, îngrijitorilor și de babysitting sunt incluse în suspendarea activităților referitoare la „servicii destinate persoanelor”?

  Nu. Aceste prestații de muncă nu sunt incluse în serviciile destinate persoanelor supuse suspendării, așadar se vor desfășura în mod obișnuit și în timpul perioadei stării de urgență.

 24. Sunt lucrător transfrontalier. Pot munci la distanță?

  Da. Oricine locuiește în Italia și lucrează într-un stat vecin poate munci la distanță dacă angajatorul său străin permite acest lucru și în conformitate cu condițiile stabilite de legislația care reglementează contractul de muncă; nu sunt necesare formalități în Italia din partea angajatorului străin. Cine locuiește în străinătate și lucrează în Italia poate apela la smart working în aceleași condiții ca și ceilalți lucrători în general.

 25. Ce măsuri alternative există pentru lucrătorii care nu au disponibilitatea sau posibilitatea de a-și lua vacanțe și/sau concedii?

  Fără a aduce atingere necesității de a reduce prezența funcționarilor publici în birouri și de a evita deplasarea acestora, pentru activitățile care, datorită naturii lor, nu pot face obiectul muncii la distanță, administrațiile, în exercitarea atribuțiilor de angajator, adoptă instrumente alternative, cum ar fi, de exemplu, rotația personalului, utilizarea concediilor, orele suplimentare acumulate care pot fi compensate prin timp liber sau forme similare, precum și zilele libere pentru sărbători acumulate, în conformitate cu reglementările prevăzute de contractul național de muncă.

  Pentru lucrătorii din sectorul privat, angajatorul va putea evalua posibilitatea de a recunoaște acestor lucrători forme de flexibilitate a programului sau modificări temporare ale orarului de muncă, limitat la durata stării de urgență sau va putea apela la utilizarea altor instrumente de flexibilitate, prevăzute în mod obișnuit prin contractele colective de muncă (de exemplu, orele suplimentare acumulate care pot fi compensate prin timp liber) sau la acordarea de învoiri extraordinare.

 1. Birourile publice rămân deschise?

  Da, pe tot teritoriul național. Activitatea de administrație publică se desfășoară ca de obicei. În orice caz, aproape toate serviciile sunt disponibile online.

  Sunt suspendate activitățile didactice și de formare profesională în școli, grădinițe, muzee, biblioteci.

 2. Decretul prevede punerea de soluții dezinfectante pentru igiena mâinilor la dispoziția angajaților, utilizatorilor și vizitatorilor birourilor administrației publice din toată țara. În cazul în care apar dificultăți în asigurarea acestor soluții și, în consecință, indisponibilitatea lor temporară, birourile ar trebui să rămână deschise oricum?

  Birourile trebuie să rămână deschise în orice caz. Disponibilitatea soluțiilor dezinfectante reprezintă o măsură de precauție suplimentară, dar indisponibilitatea lor temporară nu justifică închiderea biroului, luându-se toate măsurile necesare pentru furnizarea acestora.

 3. Activitățile care trebuie să fie efectuate doar prin prezență, pot fi demarate de către cetățeni prin programare telefonică?

  Da. În Directiva nr. 2/2020 a Ministrului Administrației Publice, este menționat faptul că activitățile care implică primirea publicului sau furnizarea directă de servicii adresate publicului, fără a aduce atingere celorlalte prevederi din aceeași directivă cu privire la activitățile care nu pot fi amânate, sunt asigurate în primul rând prin modalități telematice sau, în orice caz, prin modalități menite a exclude sau limita prezența fizică în birouri (de exemplu, prin programare telefonică sau asistență virtuală). În cazurile în care serviciul nu poate fi îndeplinit în modalitățile menționate mai sus, accesul în cadrul birourilor indicate trebuie să fie organizat la intervale prestabilite, și prin rezervarea programărilor, iar ventilația spațiilor trebuie asigurată frecvent. Administrațiile asigură realizarea unei dezinfectări meticuloase a suprafețelor și a încăperilor și menținerea unei distanțe adecvate (așa-numita distanță droplet – distanța necesară pentru a evita contactul cu particule fluide – 1-2 m) între operatorii publici și utilizatori.

 1. Activitățile comerciale care vând produse alimentare sau de primă necesitate, deci care rămân deschise, pot permite clienților să achiziționeze și alte bunuri precum, de exemplu, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole sportive, articole de papetărie, jucării etc.?

  Nu. Nu este permisă vânzarea altor produse decât cele agricole, alimentare sau de primă necesitate, enumerate în categoriile de mărfuri indicate în Anexa 1 la DPCM din 10 aprilie 2020 (listă în care au fost incluse printre altele și articole de papetărie, cărți, îmbrăcăminte pentru copii și nou-născuți). Prin urmare, persoana responsabilă cu gestiunea oricărei activități comerciale, indiferent cum este denumită (hipermarket, supermarket, magazin alimentar de discount, minimarket, alte servicii alimentare nespecializate), poate exercita exclusiv activitatea de vânzare a produselor indicate mai sus și este în orice caz obligată să organizeze spațiile astfel încât să împiedice clienților accesul la rafturi sau culoare în care sunt expuse alte mărfuri decât cele menționate anterior. În cazul în care acest lucru nu este posibil, produsele a căror vânzare nu este permisă, trebuie îndepărtate de pe rafturi. Această regulă este valabilă în orice zile de deschidere, din cursul săptămânii, de dinainte de sărbători sau de sărbători. Se precizează că în conformitate cu dispozițiile în vigoare, nu mai există diferențe între zile.

 2. Activitățile comerciale care vând articole de îmbrăcăminte atât pentru adulți, cât și pentru copii pot fi redeschise?

  Da, dar se pot vinde doar articolele de îmbrăcăminte pentru copii și nou-născuți, păstrând închise secțiunile de îmbrăcăminte pentru adulți.

 3. În zilele de sărbătoare și în cele anterioare, sunt închise structurile de vânzare medii și mari și magazinele din centrele comerciale și piețe?

  Nu, nu mai există diferență între zile lucrătoare, anterioare sărbătorilor și de sărbătoare și nici între structurile de vânzări în funcție de dimensiune. Prin urmare, și supermarketurile și hipermarketurile din centrele comerciale, precum și toate celelalte activități comerciale, pot rămâne deschise în fiecare zi, dar în orice caz, doar pentru vânzarea produselor enumerate în Anexa 1 la DPCM din 11 martie 2020, completat de art. 1, alineatul 1, litera f), din DPCM din 22 martie 2020. În ceea ce privește piețele, atât în aer liber, cât și acoperite, în cadrul lor se poate desfășura doar activitatea de vânzare de produse alimentare, precum și, în conformitate cu DPCM din 22 martie 2020, a tuturor produselor agricole. În orice caz, distanța de 1 metru între persoane trebuie să fie garantată mereu și prin modificarea orarului de funcționare. Orice formă de întrunire de grup este interzisă.

 4. Care sunt regulile care trebuie respectate de comercianții și managerii exercițiilor comerciale deschise?

  Regulile sunt indicate în Anexa 5 la DPCM din 10 aprilie 2020, printre care se regăsește menținerea, în toate activitățile, a distanțării sociale și a curățeniei și igienizării spațiilor cel puțin de două ori pe zi, ținând cont și de orele de deschidere. Este de asemenea obligatorie respectarea măsurilor anti-contagiere, cum ar fi intrarea pe rând în magazine mici și accesul organizat și eșalonat în structuri mai mari, utilizarea măștilor și mănușilor pentru lucrători și a gelului pentru dezinfectarea mâinilor și mănuși de unică folosință pentru clienții supermarketurilor, puse la dispoziție în apropierea caselor și sistemelor de plată, precum și, dacă este posibil, căi diferite de intrare și ieșire.

 5. Magazinele care vând „haine pentru copii și nou-născuți” pot vinde și încălțăminte pentru copii?

  Da, categoria de produse „haine pentru copii și nou-născuți”, indicată în Anexa 1 a DPCM din 10 aprilie 2020, trebuie interpretată ca și categorie generală de „îmbrăcăminte pentru copii și nou-născuți” așadar include și articole de încălțăminte.

 6. Magazinele și alte activități de comerț cu amănuntul care vând alte produse în afară de cele alimentare sau de primă necesitate, deci care sunt închise temporar pentru public, își pot continua vânzările efectuând livrări la domiciliu?

  Da, livrarea la domiciliu a produselor este permisă, cu respectarea prevederilor igienice și sanitare atât pentru ambalare cât și pentru transport, dar prin vânzare la distanță fără redeschiderea spațiului comercial. Cine organizează activități de livrare la domiciliu – fie că este vorba de operator, fie de o platformă – trebuie să evite la momentul livrării contactele personale la o distanță mai mică de un metru. (produsele de primă necesitate sunt enumerate în Anexa 1 la DPCM 11 martie 2020).

 7. Este permisă vânzarea în magazine (cu amănuntul) a produselor a căror producție este încă permisă (în Anexa 1 la DPCM din 22 martie 2020), dar care nu sunt reproduse în Anexa 1 la DPCM din 11 martie 2020?

  Nu. Activitățile de comerț cu amănuntul rămân reglementate de Anexa 1 la DPCM din 11 martie 2020, cu excepția celor reglementate de prevederile integrative ale art. 1 alin. 1 litera f) din DPCM din 22 martie 2020. Producția de bunuri, autorizată în conformitate cu Anexa 1 la DPCM din 22 martie 2020 (actualizată prin Decretul ministerial din 25 martie 2020) nu autorizează vânzarea acestora cu amănuntul. Cu toate acestea, rămân valabile celelalte forme de vânzare prevăzute în Anexa 1 la DPCM din 11 martie 2020 (prin internet; prin televiziune; prin corespondență, radio, telefon; prin intermediul distribuitoarelor automate).

 8. Am un site pentru vânzarea produselor online. Pot continua activitatea de vânzare?

  Da, activitatea de comercializare a oricărui produs, realizată online sau prin alte canale telematice este întotdeauna permisă, conform reglementărilor pentru unitățile comerciale prevăzute în Anexa 1 la DPCM din 11 martie 2020, încă în vigoare, precum și prin includerea codurilor ATECO ale serviciilor poștale și de curierat, în categoria celor care reprezintă excepții de la închiderea activităților.

 9. Atelierele mecanice pentru autovehicule, biciclete și motociclete își pot continua desfășurarea activității?

  Da, activitățile de reparație și întreținere a autovehiculelor și motocicletelor (ateliere mecanice, pentru caroserii, reparații și înlocuire a anvelopelor) pot continua să își desfășoare activitatea deoarece sunt considerate esențiale pentru nevoile comunității. De asemenea, sunt autorizate activitățile conexe celor de întreținere și reparații, cum ar fi vânzarea cu ridicata și cu amănuntul (en gros și en detail), a pieselor și a accesoriilor de schimb.

  Cu toate acestea, pentru a evita contagierea, activitatea trebuie să se desfășoare cu următoarele precauții:

  a) să fie limitat contactul cu clienții și să fie adoptate măsurile sanitare de precauție (respectarea distanței de siguranță de cel puțin 1 metru între persoane, utilizarea mănușilor de protecție și măști sanitare);

  b) să fie încurajată, dacă este posibil, activitatea de vânzare a pieselor și accesoriilor de schimb prin corespondență și online.

 10. Sunt vânzător de țigări electronice și produse lichide pentru inhalare și exercit activitatea de vânzări într-un mic magazin de cartier. Ce regim se aplică categoriei mele?

  Vânzarea țigărilor electronice și a produselor lichide pentru inhalare se încadrează în categoriile de activități excluse de la obligația de suspendare și/sau închidere, fiind inclusă în vânzarea produselor pentru fumători. Vânzarea este permisă atât dacă are loc în tutungerii obișnuite, cât și în magazine de cartier, cu condiția ca acestea să fie magazine specializate în vânzarea exclusivă a țigărilor electronice și a produselor lichide de inhalare.

 11. Sunt vânzător de produse și alimente pentru animale domestice. Pot continua să-mi desfășor activitatea?

  Da, este permisă continuarea activității de vânzare cu amănuntul în magazinele specializate pentru animale mici de companie și alimente pentru animale de companie.

 12. Magazinele naturiste sunt incluse în activitățile comerciale care au fost suspendate în urma adoptării DPCM din 11 martie 2020?

  Nu. Activitatea magazinelor naturiste trebuie considerată asimilată celei de comerț cu produse pentru igiena personală sau produse alimentare.

 13. Sunt suspendate activitățile de servire de mâncare și băutură, inclusiv de produse artizanale, care efectuează servire pe loc și/sau livrare (inclusiv pregătirea de mâncare „take-away” cum ar fi, spre exemplu, rotiserii, localuri cu sandwich-uri sau lipii, patiserii, pizzerii în regim fast-food)?

  Da, aceste activități sunt suspendate, cu excepția celor care efectuează servirea de alimente și băuturi în zonele de serviciu și alimentare de pe autostrăzi, care pot vinde numai produse take away pentru a fi consumate în exterior. Este permis în continuare serviciul de livrare la domiciliu, cu respectarea obligațiilor igienico-sanitare, atât în ceea ce privește ambalarea, cât și transportul. Cine organizează activități de livrare la domiciliu – fie că este vorba de operator, fie de o platformă – trebuie să evite la momentul livrării contactele personale la o distanță mai mică de un metru.

 14. Care sunt structurile de servire de alimente și băuturi care își pot continua propria activitate?

  În urma intrării în vigoare a Ordonanța Ministrului Sănătății și a Ministrului Infrastructurii și Transporturilor din 20 martie, rămân deschise numai structurile de servire de alimente și băuturi din spitale și aeroporturi, cu obligația de a asigura în orice caz respectarea distanței de cel puțin un metru între persoane. În plus, rămân deschise structurile de servire de alimente și băuturi situate în zonele de service și de alimentare cu combustibil de pe autostrăzi, care pot vinde doar produse take away pentru a fi consumate în exterior. În schimb, sunt închise structurile de servire de alimente și băuturi situate în interiorul gărilor și de pe marginea lacurilor, precum și din zonele de service și alimentare cu carburanți din afara rețelei de autostrăzi.

 15. Barurile și celelalte structuri în care se servesc alimente sau băuturi, și care vând și produse comerciale admise, cum ar fi tutun sau ziare, pot rămâne deschise?

  În aceste structuri, servirea de alimente și băuturi este suspendată, în timp ce pot continua activitățile comerciale permise în conformitate cu Anexa 1 la DPCM din 11 martie 2020.

 16. Companiile care pregătesc mâncare în regim take away pre-ambalate, inclusiv în interiorul supermarket-urilor sau al punctelor de vânzare de alimente, pot să își continue activitatea?

  Da, dar pot efectua doar vânzarea sau livrarea la domiciliu a alimentelor pre-ambalate, fără nicio formă de servire sau consum pe loc.

 17. Livrarea la domiciliu a alimentelor și băuturilor este permisă numai pentru activitățile de alimentație publică sau este valabilă și pentru alte activități de producție și vânzare a alimentelor și băuturilor, cum ar fi un bar sau o patiserie?

  Toate unitățile autorizate să comercializeze și să servească produse alimentare și băuturi, inclusiv produse agricole, pot livra aceste produse la domiciliu. Trebuie respectate prevederile igienice și sanitare, atât pentru ambalare, cât și pentru transport. Cine organizează activitatea de livrare la domiciliu – fie că este vorba de operator, fie de o platformă – trebuie să evite la momentul livrării contactele personale la o distanță mai mică de un metru.

 18. Operatorii economici trebuie să prezinte un nou SCIA (Certificat de semnalare începere activitate) sau să solicite o autorizație specifică pentru a putea efectua vânzări cu livrare la domiciliu?

  Nu, este suficient certificatul SCIA prezentat înainte de începerea activității sau, pentru sectoarele în care este necesară, autorizația deja obținută pentru desfășurarea activității. Spre exemplu, un restaurant va putea livra mâncarea la domiciliu, chiar dacă înainte nu efectua acest serviciu. Bineînțeles, este necesară respectarea tuturor normelor aferente (inclusiv cele igienico-sanitare și protecția lucrătorilor care efectuează livrările) și trebuie evitat, și la momentul livrării, contactul personal la o distanță mai mică de un metru.

 19. Unitățile de tratament balnear sunt supuse închiderii?

  Da. Unitățile balneare trebuie să rămână închise sau deschiderea lor trebuie să fie suspendată, în cazul în care erau deja deschise, deoarece sunt activități publice de recreere, sportive sau locuri de socializare.

 20. Este posibil ca o unitate de tratament balnear să efectueze lucrări pentru siguranță, controlul riscurilor, pază, curățenie, igienizare a spațiilor, întreținere?

  Fără a aduce atingere suspendării activității și închiderii unității de tratament balnear publicului, este permis accesul la fața locului din partea personalului responsabil pentru pază, întreținere sau controlul riscurilor. În orice caz, rămâne imperativă respectarea reglementărilor în vigoare privind prevenirea contagierii, iar personalul prezent pentru activitățile menționate trebuie să fie în număr cât mai limitat. Pentru a facilita deplasarea către și de la locurile de muncă, angajatorul este sfătuit să emită o declarație care să ateste necesitatea prezenței lucrătorului în respectivele structuri.

 21. Sunt suspendate activitățile de alimentație amplasate în structuri în care funcționează birouri și servicii publice esențiale care necesită prezența fizică?

  Nu, pentru a permite angajaților și operatorilor să utilizeze serviciul în timpul turelor de muncă, aceste activități de alimentație nu sunt suspendate, cât timp cât garantează distanța de siguranță de un metru între persoane.

 22. Activitățile comercianților de automobile rămân deschise?

  Nu, acestea fac parte din activitățile comerciale suspendate.

 23. Noul DPCM din 22 martie prevede că activitatea de producție, transport, comercializare și livrare de produse agricole și alimentare, printre altele, este întotdeauna permisă. Vânzarea de semințe, plante și flori ornamentale, plante în ghiveci, îngrășăminte, și alte produse similare este permisă?

  Da, este permisă, în condițiile în care art. 1, alin. 1, litera f), din DPCM din 22 martie 2020, admite în mod expres activitatea de producție, transport și comercializare a „produselor agricole”, permițând astfel vânzarea și cu amănuntul a semințelor, plantelor și florilor ornamentale, plantelor în ghiveci, îngrășămintelor, etc. De altfel, această activitate se încadrează în activitățile de producție și comerciale incluse în Anexa 1 a aceluiași DPCM „culturi agricole și producție de produse de origine animală”, cu codul ATECO „0.1.”, pentru care este permisă atât producția, cât și comercializarea. În consecință, deschiderea punctelor de vânzare a acestor produse trebuie considerată admisă, dar, în orice caz, trebuie organizată astfel încât să fie asigurată respectarea întocmai a reglementărilor sanitare în vigoare.

 24. Am o companie agricolă autorizată pentru vânzare directă la sediu, situată într-o mică localitate rurală cu aproximativ 1.500 de locuitori. Restricțiile impuse circulației persoanelor între localități îi împiedică pe clienții mei să ajungă la magazinul companiei. Pot să-mi continui activitatea organizând un punct de vânzare într-o altă localitate decât cea în care se află sediul companiei, asigurând în același timp respectarea standardelor de igienă și sănătate?

  Consultați aceeași întrebare la rubrica “AGRICULTURĂ, CREȘTEREA ANIMALELOR ȘI PESCUIT”.

 25. Este permis comerțul cu amănuntul de produse alimentare în zonele publice din afara piețelor?

  Nu. În ceea ce privește comerțul cu amănuntul în zonele publice, DPCM din 10 aprilie 2020 prevede în mod exclusiv vânzarea produselor alimentare în piețe. Prin urmare, este exclusă posibilitatea vânzării de produse alimentare în alte zone publice în afară de piețe (de exemplu, în zone aparținând domeniului maritim, în tarabe stradale sau de către vânzători ambulanți).

 1. Birourile/Cabinetele private trebuie să rămână închise?

  Nu, nu este prevăzută în general închiderea activităților profesionale sau de producție. În orice caz, se recomandă cu tărie utilizarea la maxim a modalității „smart working” sau a muncii la distanță și încurajarea vacanțelor și concediilor plătite pentru angajați, precum și a celorlalte instrumente prevăzute în contractele colective.

 2. Structurile sanitare private, inclusiv cabinetele și clinicile dentare, își pot continua activitatea și furnizarea serviciilor?

  Da, dar exclusiv pentru serviciile care nu suportă amânare și pe bază de programare, pentru a evita prezența mai multor persoane în sălile de așteptare. Specialiștii și operatorii trebuie să respecte cu rigoare protocoalele de siguranță împotriva contagierii, să asigure accesul unui singur pacient pe rând și trebuie să folosească echipamentele de protecție individuală.

 3. Activitățile de call center sunt incluse în categoriile celor suspendate?

  Nu. Cu toate acestea, se recomandă utilizarea la maxim a modalității smart working și rămâne valabilă respectarea măsurilor de prevenire și protecție indicate de autoritățile sanitare competente și de autoritățile de protecție civilă.

 4. Companiile de expediții și agențiile de operațiuni vamale închid? O companie care livrează colete și se ocupă de logistică, nefiind o activitate productivă, trebuie să închidă?

  Nu, nu este prevăzută închiderea pentru acest tip de activitate. Cu toate acestea, se recomandă cu tărie utilizarea la maxim a modalității „smart working” sau a muncii la distanță și încurajarea vacanțelor și concediilor plătite pentru angajați, precum și a celorlalte instrumente prevăzute în contractele colective.

 5. Entitățile care desfășoară activități de reparații și întreținere a materialului rulant feroviar, pentru tramvaie, troleibuze și metrouri, își pot continua activitatea?

  Da. Activitatea poate continua fiind autorizată în mod expres prin Anexa 3 la DPCM din 10 aprilie 2020, cod Ateco 33.

 6. Activitățile de închiriere de autoturisme, vehicule și autoutilitare (inclusiv asociate sectorului de aprovizionare cu alimente) sunt incluse în cele suspendate?

  Nu, acestea pot continua, respectând întotdeauna prevederile stabilite pentru combaterea și împotriva răspândirii virusului COVID-19. Bineînțeles, pentru utilizatorul vehiculului închiriat, se aplică aceleași reguli pentru deplasări (vezi rubrica Deplasări).

 7. Școlile de șoferi și firmele de consultanță auto sunt considerate subiecți care desfășoară activități asimilabile „serviciilor de asigurări”? Așadar, își pot continua propria activitate?

  Școlile de șoferi trebuie să își suspende activitatea de instruire cu excepția celei efectuate la distanță. Pot continua desfășurarea celorlaltor activități (consiliere, asigurări și servicii similare). De asemenea, firmele de consultanță auto pot continua să își desfășoare activitățile, inclusiv cele legate de asigurări.

 8. Agențiile de servicii automobilistice își pot continua activitatea?

  Agențiile de servicii automobilistice își pot continua activitatea doar atunci când aceasta este organizată la distanță sau în regim smart working.

 9. Agențiile imobiliare sunt considerate un serviciu necesar?

  Agențiile imobiliare nu sunt un serviciu esențial și, prin urmare, trebuie să își suspende activitatea.

 10. Sunt permise și activitățile conexe celor esențiale? (De exemplu, un contabil extern care lucrează pentru o companie de transport)

  Activitățile profesionale nu sunt supuse suspendării. Drept urmare, un contabil poate lucra pentru o companie de transport la fel ca pentru orice alt client. Cu toate acestea, se recomandă cu tărie utilizarea la maxim a modalității „smart working” sau a muncii la distanță și încurajarea vacanțelor și concediilor plătite pentru angajați, precum și a celorlalte instrumente prevăzute în contractele colective.

 11. Activitățile profesionale, cum ar fi cea a administratorului de imobile, dacă se desfășoară sub formă de societate, trebuie suspendate?

  Toate activitățile profesionale, indiferent de forma în care sunt desfășurate, sunt admise în mod expres, întrucât prevalează natura activității, și nu forma prin care este exercitată. Articolul 2, alin. 2 din DPCM din 10 aprilie 2020 prevede că orice activitate, chiar dacă este suspendată, poate continua să fie exercitată la distanță sau în regim smart working (circumstanță aplicabilă și administrațiilor de imobile).

 12. Este posibilă efectuarea de lucrări de reparații urgente în cadrul locuinței principale?

  Este posibil doar în cazul în care lucrările de reparații sunt efectiv indispensabile.

 13. Menajerele, îngrijitorii și cei care prestează servicii de babysitting își pot continua activitatea doar dacă locuiesc cu beneficiarii serviciilor?

  Își pot continua activitatea, indiferent dacă au aceeași locuință. Această activitate este inclusă în Anexa 3 la DPCM din 10 aprilie 2020, cod ATECO 97 (Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic).

 14. Lista activităților permise referitoare la serviciile destinate persoanelor, inclusă în Anexa 2, este obligatorie?

  Da, lista serviciilor permise este obligatorie.

 15. Sunt permise deplasările pentru a ajunge la o firmă sau la un șantier, chiar dacă activitatea a fost închisă sau suspendată?

  Consultați aceeași întrebare la rubrica „Deplasări”.

 16. Este permis antreprenorului sau delegatului său desemnat, accesul la o firmă sau la un șantier închis, pentru a verifica starea bunurilor sau din motive de siguranță?

  Este permis accesul în cazul unor eventuale inspecții care nu pot fi amânate, care vizează verificarea funcționării corespunzătoare a unor echipamente sau aparaturi care au rămas „pornite”, sau „sub presiune” (cum ar fi sisteme hidraulice) sau în alte situații similare, toate acestea pentru a evita daune majore.

 17. Figura gestionarului responsabil cu întreținerea activelor companiei a devenit esențială. Admis fiind să provină din exterior, dacă în schimb este un angajat, cel care îndeplinește aceste sarcini? Cum se procedează?

  Dacă aceste sarcini sunt îndeplinite de personal din cadrul companiei, acest lucru trebuie să rezulte din documentația internă (de exemplu din DVR – documentul privind evaluarea riscurilor), și pentru că gestionarul responsabil cu întreținerea trebuie să aibă, de asemenea, educația și pregătirea specifică necesară. În cazul în care se va deplasa la companie pentru exigențe care nu pot fi amânate, ar fi oportun ca aceste elemente specifice să fie indicate în declarația pe propria răspundere pregătită în prealabil.

 18. În cazul companiilor care nu își continuă activitățile, birourile administrative își pot îndeplini funcțiile la sediu și, mai general, pot desfășura activități de backoffice care nu pot fi desfășurate de la distanță?

  Fără a aduce atingere suspendării activității de producție și închiderii birourilor, este permisă la sediu desfășurarea de activități fundamentale, esențiale și care nu pot fi amânate, cât timp acestea nu au nicio legătură cu activitatea de producție (de exemplu, plata salariilor, plățile furnizorilor, achiziția documentației indispensabile), limitând pe cât posibil personalul prezent și asigurând respectarea măsurilor de precauție adoptate. Pentru a facilita circulația personalului către și de la locurile de muncă, angajatorul este sfătuit să emită o declarație care să ateste necesitatea prezenței angajatului la sediul companiei.

 19. Dacă activitatea companiei mele este suspendată, pot menține un număr minim de angajați în cadrul companiei cu atribuții în securitate, controlul riscurilor, supraveghere, curățenie, igienizarea mediilor, întreținere?

  Fără a aduce atingere suspendării activității de producție și închiderii birourilor, accesul personalului responsabil de supraveghere, întreținere sau cu funcții de control al riscurilor, la locul de muncă, este permis. În orice caz, sub rezerva respectării măsurilor de precauție adoptate, numărul de persoane prezente pentru activitățile menționate trebuie să fie cât mai limitat posibil și nu trebuie să fie același personal care se ocupă de producție. Pentru a facilita circulația personalului către și de la locurile de muncă, angajatorul este sfătuit să emită o declarație care să ateste necesitatea prezenței angajatului la sediul companiei.

 20. Sectoarele esențiale fac referire în momentul de față la situația din Italia. Dacă o activitate neesențială realizează bunuri pentru o instituție europeană esențială (de exemplu, spitale), poate rămâne deschisă?

  Pentru producție, se aplică regulile naționale: ceea ce poate fi produs pentru piața națională poate fi produs și pentru străinătate. Sectoarele din amonte (materii prime și semipreparate, servicii auxiliare) și din aval (comercializare și transport) pot fi regăsite în 3 circumstanțe:

  1. sunt cuprinse în codurile ATECO permise (de exemplu transportul sau producția de produse chimice) sau în cazul producțiilor în ciclu continuu: pot continua liber;

  2. nu sunt cuprinse în codurile ATECO, dar produc bunuri pentru sectoare „garantate”: pot continua în mod limitat la acest context, în urma declarației în acest sens către prefect și cât timp nu intervine eventual vreo evaluare diferită asupra punctului de vedere al acestuia din urmă;

  3. nu sunt incluse în codurile ATECO permise: dacă trebuie să continue producția, poate solicita o derogare numai în temeiul punctului 2 precedent.

  Desigur, dacă există și alte activități care pot fi desfășurate în regim smart working sau la distanță, acestea pot continua.

 21. Activitatea mea principală nu se numără printre codurile ATECO indicate, dar în schimb, este admis codul ATECO al uneia dintre activitățile mele secundare, pentru care pot continua să îmi desfășor activitatea. Trebuie să anunț prefectul în prealabil?

  Nu, comunicarea către prefect nu este necesară, întrucât activitatea se încadrează în cele esențiale enumerate în anexă. Comunicarea este în schimb necesară pentru a continua desfășurarea unei activități care nu este inclusă în codurile ATECO indicate în anexă, dacă aceasta este necesară pentru continuitatea unuia dintre lanțurile de producție prioritare și absolut garantate, deci în vederea verificării acestei exigențe trebuie orientat controlul prefectoral.

 22. O întreprindere care desfășoară o activitate indicată în anexă sau care furnizează servicii esențiale și de utilitate publică sau care produce, transportă, comercializează sau livrează medicamente, tehnologie medicală sau dispozitive medical-chirurgicale sau produse agricole și alimentare, își poate oferi serviciile unui client străin?

  Da. Având în vedere dimensiunea supranațională a situației de urgență COVID-19, precum a fost evidențiat și în premisele DPCM din 10 aprilie 2020 și întrucât nu există în cadrul DPCM limite teritoriale pentru activitățile esențiale, și nici pentru cele necesare combaterii situației de urgență menționate la art. 2, alin. 5 din DPCM sau pentru serviciile esențiale și de utilitate publică, acestea pot fi realizate atât pentru clienții italieni, cât și pentru cei străini.

 23. O întreprindere care desfășoară o activitate funcțională își poate oferi serviciile unui client străin?

  Da. Având în vedere dimensiunea supranațională a situației de urgență COVID-19, precum a fost evidențiat și în premisele DPCM din 10 aprilie 2020 și întrucât nu există în cadrul DPCM limite teritoriale pentru activitățile funcționale, acestea pot fi realizate atât pentru clienții italieni, cât și pentru cei străini.

 24. Activitățile de producție a produselor cosmetice și de igienă personală, își pot continua activitatea?

  Da, aceste activități pot continua, întrucât vizează comercializarea produselor de igienă personală.

 25. Activitatea companiei mele este exclusă din lista celor care își pot continua activitatea, cu toate acestea, avem stocuri depozitate și vindem produsele prin comerț electronic. Există restricții pentru astfel de vânzări atât la nivel național, cât și în străinătate? Personalul responsabil pentru gestionarea depozitelor și pentru expediere, poate avea acces în spațiile companiei?

  DPCM din 10 aprilie permite comerțul cu amănuntul al oricărui tip de produs, realizat de la distanță (online, prin telefon ...) cu livrare la domiciliu, întrucât această metodă de vânzare este în orice caz autorizată, cu condiția să facă parte din formele de exercitare a activității companiei.

  Prin urmare, fără a aduce atingere suspendării activității de producție, nu există restricții pentru activitățile de comerț electronic cu amănuntul de mărfuri deja produse înainte de suspendare, rămânând totodată valabilă, pentru activitățile care nu se desfășoară la distanță, respectarea necesară a măsurilor de siguranță prevăzute pentru combaterea virusului COVID-19.

  Așadar:

  • activitățile administrative (de exemplu, gestionarea comenzilor, asistența pentru clienți), atunci când este posibil, trebuie organizate de la distanță sau prin smart working;
  • activitățile de gestionare a depozitelor și a expedierilor, care nu pot fi desfășurate de la distanță, sunt permise în limitele menționate anterior.

  În orice caz este permisă, cu condiția înștiințării Prefectului, expedierea de bunuri aflate în stoc, precum și primirea în magazii de bunuri și mărfuri.

 26. Până când a fost permisă finalizarea activităților în vederea închiderii?

  Pentru activitățile ale căror coduri Ateco au fost indicate în precedență în anexa la DPCM din 22 martie 2020, dar care nu au fost incluse în anexa 3 din DPCM din 11 aprilie 2020, termenul limită este ora 24:00 din 14 aprilie 2020, inclusiv pentru transportul mărfurilor din stoc. Pentru activitățile cu coduri Ateco eliminate ulterior din listă, termenul este stabilit la trei zile de la adoptarea Decretului Ministrului Dezvoltării Economice, care suspendă aceste activități. Pentru activitățile de producție suspendate, este permis, sub rezerva înștiințării Prefectului, accesul în spațiile companiei, al angajaților sau terților desemnați pentru a desfășura activități de pază, conservare și întreținere, administrarea plăților, precum și curățenie și igienizare. Și după suspendarea activității, rămâne permisă, sub rezerva înștiințării Prefectul, expedierea de bunuri aflate în stoc, precum și primirea în magazii de bunuri și mărfuri.

 27. Autorizarea continuării activităților industriei aerospațiale și de apărare, precum și alte activități de importanță strategică pentru economia națională, se extinde și la sectoarele care sunt în legătură cu activitățile menționate anterior?

  Da, dar este necesară comunicarea prealabilă către Prefect, care poate împiedica desfășurarea ulterioară a acestor activități, în cazul în care nu va fi confirmată apartenența la sectorul indicat.

 28. Este permisă producția și comercializarea de ciment și beton?

  Da, cu înștiințarea prealabilă a Prefectului, dar numai în măsura în care activitățile sunt funcționale pentru a asigura continuitatea sectoarelor care fac referire la activitățile enumerate în Anexa 3 a DPCM din 10 aprilie 2020, printre care se află lucrările publice de construcții civile (cod Ateco 42) sau activitățile de eliminare a deșeurilor (cod Ateco 38). Prefectul poate împiedica desfășurarea ulterioară a acestor activități, în cazul în care nu va fi confirmată apartenența la sectorul indicat.

 29. Nu sunt înscris în Registrul Comerțului. Pot continua să-mi desfășor activitatea productivă?

  Depinde de codul Ateco din care face parte efectiv activitatea desfășurată. Practic, este întotdeauna necesar să se facă referire la codurile Ateco autorizate în mod expres prin Anexa 3 la DPCM din 10 aprilie 2020, cu eventualele modificări ulterioare aprobate prin decret ministerial. În acest scop, se poate face referire la codurile Ateco care rezultă la registrul Agenției Fiscale, indicate ca activitate principală, preponderentă sau secundară.

 30. Suntem o companie care, pe lângă activitatea de producție, desfășoară și activități de cercetare și dezvoltare în propriile laboratoarele. Putem continua să desfășurăm activitatea de cercetare și dezvoltare chiar dacă activitatea de producție este suspendată?

  Activitatea de cercetare și dezvoltare științifică este autorizată în mod expres prin codul Ateco 72, inclus în lista de activități permise. În acest sens, trebuie menționat faptul că societatea trebuie să facă referire la codul Ateco principal și la cele secundare declarate la administrațiile competente, adică la Registrul Comerțului și, pentru entitățile care nu sunt înscrise în acest registru, la indicațiile din cuprinsul declarațiilor fiscale (Registrul Agenției Fiscale). Prin urmare, chiar dacă activitatea principală nu este autorizată, compania poate continua să desfășoare activitatea secundară admisă. În cazul în care compania nu a declarat cercetarea și dezvoltarea științifică (cod Ateco 72), ca activitate principală sau secundară, vor putea continua, în conformitate cu reglementările în vigoare cu privire la prevenirea contagierii, numai acele activități funcționale pentru sectoarele de activități admise, sub rezerva comunicării prealabile către Prefect, în care trebuie indicate în mod specific companiile sau administrațiile beneficiare. În plus, toate activitățile care pot fi desfășurate prin regim smart working sau la distanță, pot continua.

 31. O companie care produce electrocasnice sau telefoane, activitate principală care nu este inclusă în codurile Ateco menționate în anexa 3 din Decretul Președintelui Consiliului de Miniștri din 10 aprilie 2020, poate să își continue activitatea limitându-se la producția de componente și piese de schimb pentru aparate de uz casnic și telefoane?

  Da. Decretul Președintelui Consiliului de Miniștri din 10 aprilie 2020, la art. 2, paragraful 3, permite desfășurarea, printre altele, a activităților funcționale pentru a asigura continuitatea lanțurilor de aprovizionare a activităților menționate în anexa 3 a decretului menționat anterior (de exemplu, în acest caz, repararea și întreținerea telefoanelor fixe, fără fir și mobile - cod Ateco 95.12.01; repararea aparatelor și obiectelor de uz casnic - cod Ateco 95.22.01). Prin urmare, compania își poate continua activitatea, limitându-se la producția de componente și piese de schimb pentru aparate electrocasnice și telefoane, pe baza unei comunicări înaintate anterior prefectului, în care sunt menționate în mod specific companiile și administrațiile care beneficiază de produsele și serviciile referitoare la activitățile permise. Desfășurarea activității trebuie să aibă loc, în orice caz, cu respectarea conținutului protocolului comun de reglementare a măsurilor de combatere și limitare a răspândirii COVID-19 la locurile de muncă, semnat la 14 martie 2020 de Guvern și partenerii sociali.

 1. Șantierele rămân deschise?

  Da, dacă fac referire la activitățile a căror continuare este autorizată în mod explicit de către DPCM din 22 martie 2020, identificate prin trimiterea la codurile ATECO. În acest sens, trebuie menționat faptul că Anexa 1 la DPCM din 22 martie 2020 face referire la categoria „inginerie civilă”, identificată cu codul ATECO nr. 42 care include, de exemplu, activitățile de construcții de drumuri, autostrăzi și piste aeroportuare, construcții de căi ferate și metrou, construcții de poduri și tuneluri, construcții de utilitate publică pentru transportul de fluide, construcții de utilitate publică pentru energie electrică și telecomunicații, construcții hidraulice. La data de 19 martie, Ministrul Infrastructurii și Transporturilor a transmis către Anas Spa, RFI, ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL și Fillea-CGIL un protocol de reglementare specific pentru împiedicarea răspândirii epidemiei COVID-19 pe șantiere, disponibil începând cu data de 20 martie pe site-ul instituțional al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor.

 2. Sunt permise deplasările pentru a ajunge la o firmă sau la un șantier, chiar dacă activitatea a fost închisă sau suspendată?

  Consultați aceeași întrebare la rubrica „Deplasări”.

 3. Sunt permise activitățile de construcție din sfera codului Ateco 43.2, fiind instrumentale pentru activități economice îndreptățite a fi exercitate?

  Desfășurarea activităților din sfera codului Ateco 43.2 este permisă în măsura în care acestea sunt funcționale pentru a asigura continuitatea activităților economice nesuspendate, cu respectarea măsurilor de siguranță în vigoare la locul de muncă și a reglementărilor actuale privind împiedicarea contagierii. De exemplu: farmacia care are exigența, care nu poate fi amânată, de a extinde o încăpere pentru a-și putea îndeplini sarcinile în siguranță, poate finaliza lucrările; structura rețelei agroalimentare care are necesitatea urgentă de a instaura o platformă de vânzare a produselor on-line sau pentru a-și menține producția, poate finaliza procesele strict necesare pentru amenajarea depozitelor.

 1. Există restricții pentru transportul de animale vii, alimente pentru animale și produse agroalimentare și de pescuit?

  Nu, nu există restricții.

 2. Dacă sunt antreprenor agricol, lucrător agricol sau lucrător sezonier, există restricții pentru activitatea mea lucrativă?

  Nu, nu sunt prevăzute restricții.

 3. Decretul prevede continuitatea, în conformitate cu standardele de igienă și sănătate, a activităților din sectorul agricol, zootehnic și de prelucrare agroalimentară, inclusiv lanțurile de aprovizionare care furnizează bunuri și servicii. Continuitatea activității este garantată și pentru sectorul pescuitului?

  Da, continuitatea activității este, de asemenea, garantată pentru sectorul pescuitului.

 4. Sunt o întreprindere agricolă autorizată pentru vânzare directă la fața locului, situată într-o mică localitate rurală de aproximativ 1.500 de locuitori. Restricțiile impuse circulației persoanelor între localități împiedică accesul clienților mei la locul de vânzare. Îmi pot continua activitatea organizând un punct de vânzare într-o localitate diferită de cea în care se află sediul întreprinderii, asigurând totodată respectarea standardelor igienico-sanitare?

  Da, prin comunicare prealabilă către autoritățile din localitatea în care intenționați să desfășurați activitatea de vânzare în conformitate cu art. 4 alin. 4 din Decretul legislativ nr. 228 din 2001, cu condiția ca spațiile unde se desfășoară respectiva activitate să fie organizate în mod adecvat pentru a asigura distanța de siguranță prevăzută de normele sanitare relative.

 5. DPCM din 10 aprilie 2020 a autorizat în mod expres activitățile identificate prin codurile ATECO enumerate în Anexa 3, inclusiv codul 81.30, referitor la îngrijirea și întreținerea peisajului. Acest fapt admite că este permisă și întreținerea grădinilor private?

  Da, activitățile permise includ îngrijirea și întreținerea parcurilor și grădinilor publice și private și a peisajului agricol și rural. În ceea ce privește grădinile private ale caselor care nu reprezintă locuința principală și sunt situate într-o altă localitate, activitatea de îngrijire și întreținere este permisă doar dacă este efectuată de personalul companiilor care desfășoară activități economice din sfera codului Ateco 81.30, rămânând valabil faptul că proprietarii sau chiriașii pot avea acces la alte case în afară de cea principală, numai dacă se impune remedierea situațiilor intervenite în mod neașteptat și neprevăzut (cum ar fi prăbușirile, deteriorarea sistemelor hidraulice și altor instalații similare, spargeri etc.) și, în orice caz, într-un timp rezonabil și prin modalități strict funcționale pentru a rezolva astfel de situații. Rămâne în continuare valabil faptul că pe teritoriile localităților în care a fost declarată o situație de urgență fitosanitară, bunele practici agronomice și de mediu stabilite de autoritățile fitosanitare competente continuă a fi aplicate și trebuie efectuate pe toate suprafețele, chiar și pe cele de dimensiuni limitate.

 6. Este permisă, și în afara localității de reședință, desfășurarea activităților de lucru ale suprafețelor agricole, chiar și de dimensiuni reduse, care nu sunt adiacente locuinței principale sau alteia, în scopul producției pentru propriul consum?

  Da, cultivarea terenului pentru uz agricol și activitatea de producție în scop de autoconsum se încadrează în codul ATECO 0.1. și, sunt așadar permise, cu condiția ca persoana interesată să ateste, printr-o declarație în care să fie cuprinse toate indicațiile necesare pentru verificarea relativă, posesia acestei zone agricole productive și utilizarea ei efectivă în scopurile menționate anterior, cu indicarea celui mai scurt traseu de parcurs. Pentru grădinile caselor care nu reprezintă locuința principală, consultați întrebarea anterioară.

 1. Ce prevede decretul pentru școli?

  Este suspendată frecventarea școlilor la toate nivelele și gradele de învățământ. Rămâne posibilă participarea la activitățile didactice la distanță, ținând cont în mod deosebit de nevoile specifice ale elevilor cu handicap.

 2. Serviciile educaționale sunt suspendate numai pentru copiii cu vârste între 0 și 6 ani sau și pentru cei mai mari?

  Pentru a limita riscurile aferente contactului, toate activitățile socio-educative dedicate minorilor sunt suspendate, inclusiv pentru copiii și adolescenții de peste șase ani.

 1. Ce este stabilit pentru universități?

  Este suspendată frecventarea cursurilor de învățământ superior, inclusiv universitățile și instituțiile de formare profesională artistică, muzicală și corală, a cursurilor profesionale, de master și universitățile pentru persoane vârstnice.

  Rămâne posibilă participarea la activitățile didactice la distanță, ținând cont în special de nevoile specifice ale studenților cu dizabilități. Activitățile de cercetare nu se suspendă.

 2. Pot avea loc sesiunile de examene și ceremoniile de absolvire?

  Da, acestea pot avea loc în special la distanță, sau adoptând măsuri de precauție igienico-sanitare și de organizare, așa cum este indicat în DPCM din 10 aprilie 2020; în cazul examenelor și ceremoniilor de absolvire la distanță, vor trebui oricum să fie asigurate măsurile necesare pentru garantarea publicității prevăzute.

 3. Pot avea loc întâlnirile profesorilor cu studenții și celelalte activități?

  Da. Cursurile de doctorat, întâlnirile cu studenții, examenele de înscriere, participarea la laboratoare, etc., pot fi îndeplinite respectând măsurile igienico-sanitare, recurgând în mod prioritar la modalitatea de învățământ la distanță. Și în acest caz va trebui să fie acordată atenție deosebită studenților cu dizabilități.

 4. Ce este prevăzut pentru cursurile de specializare medicală?

  Nu sunt suspendate cursurile postuniversitare aferente exercitării profesiilor din domeniul sănătății, inclusiv cele pentru medicii în curs de specializare și activitățile rezidenților din cadrul profesiilor sanitare și medicale.

  Activitățile de cercetare nu se suspendă.

 5. Ce se întâmplă cu cei care se află în Erasmus?

  În ceea ce privește proiectele Erasmus+, este necesar să se facă referire la instrucțiunile instituțiilor europene competente, asigurând în orice caz participanților toate informațiile utile.

 1. Serviciile sociale vor funcționa (clinici, servicii pentru persoanele dependente de droguri, centre de zi, centre pentru persoanele fără adăpost)?

  Da, nu este prevăzută suspendarea acestor servicii.

 2. În centrele sociale pentru care este prevăzută suspendarea activităților, sunt incluse activitățile aferente furnizării de servicii sociale sectoriale (reglementate de dispozițiile legislative naționale sau regionale), cum ar fi centrele de zi pentru persoanele cu dificultăți sociale (inclusiv cantină, spații pentru igienă personală, etc.), structurile sociale pentru persoane în condiții de sărăcie extremă, centrele polivalente pentru vârstnici și persoane cu dizabilități și centrele pentru familii care oferă, printre altele, consiliere de specialitate, activitățile de mediere familială și spațiile neutre la dispoziția autorității judiciare, precum și centrele anti-violență?

  Nu. Sunt suspendate doar activitățile de zi în scopuri pur recreative sau de socializare sau animație, care nu constituie servicii publice esențiale. Centrele enumerate, care oferă servicii esențiale care decurg din dreptul la sănătate sau în legătură cu alte drepturi fundamentale ale omului (alimentație, igienă, acces la servicii de specialitate etc.), își pot continua activitatea. Cu toate acestea, trebuie să garanteze condiții structurale și organizatorice care să permită respectarea distanței de siguranță de un metru între persoane.

 3. Asociațiile de voluntariat care furnizează mese sau servicii categoriilor de populație defavorizate, își pot continua să prestarea serviciilor?

  Da. Sunt permise activitățile de furnizare a meselor în cantine și de catering continuu pe bază de contract, cu condiția să fie garantată distanța de siguranță de un metru între persoane. Se consideră că, deși aceste servicii sunt efectuate cu titlu gratuit, se pot încadra în categoria indicată. Este totuși oportun ca aceste activități să fie supuse coordonării din partea serviciilor publice locale.

 4. Există servicii sociale efectuate de organizații de voluntariat, chiar și convenționalizate cu instituții locale în favoarea persoanelor care nu se pot deplasa de la propriul domiciliu, care implică deplasarea voluntarilor atât în propria localitate, cât și uneori în localitățile vecine. Acestea sunt servicii de distribuție de produse alimentare la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități sau vârstnici fără asistență sau livrare de medicamente sau alte articole de primă necesitate, sau chiar mandatarea pentru proceduri și documente sau plata facturilor. Acestea sunt servicii care sunt adesea realizate în acord cu asistenții sociali de referință și, prin urmare, absolut necesare pentru sănătatea și îndeplinirea nevoilor de bază ale persoanelor care beneficiază de ele. Serviciile sociale cu aceste caracteristici pot fi considerate „necesare”, permițându-li-se astfel voluntarilor să se deplaseze fără a fi supuși sancțiunilor și fără a întrerupe activitatea?

  Da, sunt considerate incluse în categoria de servicii care pot fi furnizate în continuare, cu respectarea întotdeauna a distanței de 1 metru față de alți operatori sau beneficiari sau, în orice caz, atunci când acest lucru nu este posibil, folosind echipamentele sanitare adecvate.

 1. Ce prevede decretul pentru ceremonii, evenimente și spectacole?

  Pe întreg teritoriul național sunt suspendate toate manifestațiile și evenimentele organizate în locuri publice sau private, inclusiv cele având caracter cultural, recreativ, sportiv, religios și expozitiv, chiar dacă se desfășoară în spații închise dar deschise publicului (cum ar fi cinematografele, teatrele, pub-urile, școlile de dans, sălile de jocuri, casele de pariuri și sălile de bingo, discotecile și localurile similare).

 2. Ce este prevăzut pentru teatre, cinematografe, muzee, arhive, biblioteci și alte locuri având caracter cultural?

  Este prevăzută închiderea accesului public pe întreg teritoriul național.

 3. Centrele recreative pentru persoane vârstnice rămân deschise?

  Nu, activitățile recreative dedicate persoanelor vârstnice autosuficiente sunt suspendate.

 4. Se poate merge la biserică sau în celelalte lăcașuri de cult?

  Consultați aceeași întrebare la rubrica „Deplasări”.

 5. Se pot celebra slujbe sau alte rituri religioase?

  Sunt suspendate pe întreg teritoriul național toate ceremoniile civile și religioase, care presupun participarea grupurilor semnificative de persoane, inclusiv înmormântările. Astfel, este suspendată celebrarea liturghiei și a celorlalte rituri religioase în prezența adunărilor de credincioși, sau de exemplu, rugăciunea de vineri dimineața în religia islamică, Evanghelia de duminică sau ceremoniile de sâmbătă de la sinagogă. Este permisă deschiderea și accesul la lăcașurile de cult, cu condiția să se evite mulțimile și să se asigure distanța de cel puțin un metru între persoane.

 6. Sunt permise înhumările și îngropările?

  Da, sunt permise, cu condiția de a se respecta distanța de un metru între persoane și de a se evita orice formă de adunare. DPCM din 11 martie permite în mod explicit prestarea de servicii de pompe funebre și activitățile conexe.

 1. Sunt interzise întrunirile de administrație a locuințelor? Sunt considerate adunări de persoane?

  Da, întrunirile de administrație a locuințelor sunt interzise, cu excepția cazului în care se desfășoară la distanță, asigurând totodată respectarea reglementărilor cu privire la convocări și rezoluții.

 2. Dar reuniunile pentru realegerea organelor reprezentative în cazul mandatelor care expiră, în cadrul asociațiilor?

  Sunt valabile aceleași prevederi ca și pentru întrunirile de administrație a locuințelor. Sunt interzise, cu excepția cazului în care se desfășoară la distanță, asigurând totodată respectarea reglementărilor cu privire la convocări și rezoluții.

 1. Ce prevede decretul pentru deplasările în scop turistic?

  Pe întreg teritoriul național sunt interzise deplasările în scop turistic. Italienii și străinii care nu și-au finalizat încă călătoriile turistice începute în precedență au voie să efectueze doar deplasările strict necesare pentru a se întoarce cât mai curând la propria reședință, locuință sau domiciliu; deci, doar pe rutele rutiere spre/dinspre aeroporturi și/sau gări de plecare/sosire și către reședință, locuință sau domiciliu). Este recomandată verificarea disponibilității efective a zborurilor și funcționalitatea transportului public pe site-urile companiilor de transport terestru, maritim și aerian, înainte de a merge la aeroporturi, la gări feroviare sau porturi maritime. Pentru informații cu privire la întoarcerea în propria țara, se recomandă turiștilor străini, care sunt încă prezenți în Italia, să contacteze ambasada țării lor în Italia.

 2. Hotelurile, pensiunile și alte facilități de cazare trebuie să rămână închise?

  Hotelurile își pot continua activitatea, dar își pot oferi serviciile doar persoanelor autorizate să se deplaseze conform prevederilor legislației în vigoare. Structurile turistice de cazare de diferite tipuri, cum ar fi pensiunile sau alte facilități de cazare își pot continua activitatea, în urma comunicării transmise prefectului provinciei în care se află structura, exclusiv pentru cazurile în care sunt găzduite persoane care desfășoară activități funcționale pentru asigurarea continuității serviciilor de utilitate publică și a serviciilor esențiale.

 3. Cum se desfășoară activitățile de bar și de servire de alimente și băuturi în cadrul hotelurilor și structurilor de cazare turistice?

  Barurile și restaurantele din interiorul hotelurilor și spațiilor de cazare își pot continua activitatea în exclusivitate pentru persoanele cazate acolo și cu respectarea măsurilor de siguranță în vigoare.

 4. Cum trebuie să se comporte structura turistică față de clienți? Va trebui să verifice motivele călătoriei lor?

  Nu este de competența structurii turistice verificarea existenței condițiilor ce permit deplasarea persoanelor fizice. Aceste atribuții sunt în sarcina autorităților responsabile cu siguranța publică.

 1. Vor exista puncte de control pentru a verifica respectarea măsurilor?

  Vor fi controale. Poliția municipală și forțele de poliție vor supraveghea respectarea regulilor.

 2. Unde mă pot adresa pentru a denunța încălcarea dispozițiilor de către terți?

  Puteți denunța orice încălcări, ca întotdeauna, la poliția municipală sau la alte unități aparținând forțelor de ordine.

 3. Ce sancțiuni sunt prevăzute din data de 26 martie în cazul încălcării normelor?

  Din data de 26 martie, în urma intrării în vigoare a Decretului Lege nr. 19 din 25 martie 2020, sancțiunile au devenit mai severe și imediate. În general, pentru cei care încalcă măsurile de combatere a epidemiei, este prevăzută o sancțiune administrativă în numerar (de la 400 la 3.000 de euro). Dacă încălcarea se produce cu utilizarea unui vehicul, sancțiunile pot ajunge până la 4.000 de euro. În plus, în cazul încălcării măsurilor de precauție prevăzute pentru servicii publice, activități sportive, de agrement sau de divertisment, de afaceri sau activități profesionale și comerciale, poate fi dispusă suspendarea imediată a activității până la 30 de zile. În caz de recidivă, sancțiunile se dublează (deci, de la 800 la 6000 de euro sau 8.000 de euro dacă sunt înfăptuite cu utilizarea unui vehicul), în timp ce sancțiunile auxiliare se aplică în măsura maximă.

  Nerespectarea carantinei de către cei care au avut rezultate pozitive pentru Covid-19, în schimb, atrage sancțiuni penale: arest de la 3 la 18 luni și plata unei amenzi de la 500 la 5000 de euro, fără posibilitate de scutire. În orice caz, dacă în comportamentul celor care încalcă măsurile de combatere menționate, se regăsesc elemente de infracțiuni, se aplică răspunderea penală pentru infracțiunea mai gravă. Așadar, de exemplu, falsul în declarații cu ocazia prezentării declarațiilor pe propria răspundere forțelor de poliție în timpul verificărilor, reprezintă infracțiune, care implică sesizarea imediată. Sau nerespectarea carantinei, ieșirea din casă în cazul contagierii, răspândind virusul, poate duce la punerea sub acuzare pentru infracțiuni deosebit de grave (propagare de epidemii, omor, leziuni), pasibile de pedepse severe, care pot ajunge până la detențiunea pe viață.

 4. Este prevăzută înregistrarea în cazierul judiciar?

  Sancțiunea administrativă (menționată la art.4, alin. 1, din Decretului Lege nr. 19 din 25 martie 2020) nu se înscrie în cazierul judiciar. În schimb, se înscrie condamnarea pentru noua faptă infracțională (menționată la alin. 6 și 7 ale art. 4), prevăzută pentru nerespectarea interdicției absolute de a părăsi locuința sau reședința, în cazul persoanelor supuse măsurii de carantină în urma rezultatelor pozitive la testarea pentru virus), cu excepția cazului în care este acordat unul dintre beneficiile prevăzute la articolele 163 (Suspendarea condiționată a pedepsei) și 175 (Nemenționarea abaterii în certificatul de cazier judiciar) din codul penal. În orice caz, abaterea va fi înscrisă în cazierul judiciar în cazurile în care certificatul respectiv va fi emis la cererea unei administrații publice.Anexa 1 la DPCM din 11 martie 2020

COMERȚ CU AMĂNUNTUL

 

Hipermarketuri

Supermarketuri

Magazine alimentare de discount

Mini piețe și alte magazine alimentare nespecializate

Comerț cu amănuntul de produse congelate

Comerț cu amănuntul în magazine de informatică nespecializate, cu accesorii periferice, echipamente de telecomunicații, electronice, audio și video, electrocasnice

Comerț cu amănuntul de produse alimentare, băuturi și tutun în magazine specializate (coduri ateco: 47.2)

Comerț cu amănuntul de combustibil pentru autovehicule în activități comerciale specializate

Comerț cu amănuntul de produse informatice si echipamente de telecomunicații (TIC) în magazine specializate (cod ateco: 47.4)

Comerț cu amănuntul de produse de feronerie, vopsele, sticlă plană, materiale electrice și termo-hidraulice

Comerț cu amănuntul de articole igienico-sanitare

Comerț cu amănuntul de articole pentru iluminare

Comerț cu amănuntul de ziare, reviste și periodice

Farmacii

Comerț cu amănuntul în alte magazine specializate de medicamente fără prescripție medicală

Comerț cu amănuntul de articole medicale si ortopedice în magazine specializate    

Comerț cu amănuntul de articole de parfumerie, produse pentru toaletă și pentru igiena personală

Comerț cu amănuntul de mici animale domestice

Comerț cu amănuntul de materiale de optică și fotografie

Comerț cu amănuntul de combustibil pentru uz casnic și pentru încălzire

Comerț cu amănuntul de săpunuri, detergenți, produse pentru curățare și conexe

Comerț cu amănuntul a oricărui tip de produs, realizat online

Comerț cu amănuntul a oricărui tip de produs, realizat prin intermediul televiziunii

Comerț cu amănuntul a oricărui tip de produs, realizat prin corespondență, radio, telefon

Comerțul realizat cu ajutorul unor distribuitoare automate

 

Anexa 2  la DPCM din 11 martie 2020

SERVICII DESTINATE PERSOANELOR

Spălătorii și curățătorii de textile și blănuri

Activități de spălătorie industrială

Alte spălătorii, curățătorii

Servicii funerare și activități conexe


38953
 Valuta questo sito