Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

Faza a doua, întrebări frecvente în privința măsurilor adoptate de Guvern

 

Faza a doua, întrebări frecvente în privința măsurilor adoptate de Guvern

1 Iunie 2020
Întrebări actualizate în urma intrării în vigoare a Decretului-lege nr. 33 din 16 mai 2020 și a Decretului Președintelui Consiliului de Miniștri, din 17 mai 2020

 1. Sunt permise deplasările în afara regiunii?

  Până la data de 2 iunie 2020, deplasările în afara propriei regiuni vor fi permise doar din motive de muncă, urgență absolută sau din motive de sănătate – referitoare la propria persoană sau la rude apropiate în condiții de necesitate. Începând cu data de 3 iunie, vor fi permise din nou deplasările între diferite regiuni din orice motive. Cu toate acestea, deplasările între regiuni ar putea fi limitate, doar prin dispoziții naționale (decrete ale Președintelui Consiliului de Miniștri sau ordonanțe ale Ministrului sănătății), pentru anumite zone din cadrul teritoriului național, conform principiilor de oportunitate și proporționalitate în legătură cu riscul epidemiologic prezent în aceste zone.

 2. Există restricții de deplasări pentru cei cu simptome de infecții respiratorii și febră mai mare de 37,5?

  Persoanele cu simptome de infecții respiratorii și febră (mai mare de 37,5), trebuie să rămână acasă, să limiteze la maxim contactele cu alte persoane și să contacteze medicul de familie.

 3. Cine este supus măsurii de carantină, se poate deplasa?

  Este prevăzută o „interdicție absolută” de a ieși din casă pentru cei supuși măsurii de carantină sau cu rezultate pozitive la virus.

 4. Cine se află în afara propriului domiciliu, locuință sau reședință, se poate întoarce?

  Da. Decretul prevede că, în orice caz, este permis să vă întoarceți la propriul domiciliu, locuință sau reședință, chiar dacă acest fapt implică deplasarea în alte regiuni.

 5. Sunt voluntar pentru protecția civilă: mă pot deplasa din localitatea în care mă aflu în prezent pentru a-mi presta serviciile în cadrul activității de gestionare a situației de urgență?

  Da, interdicția persoanelor de a se deplasa din localitatea în care să află nu se aplică celor care prestează activități de voluntariat în cadrul Serviciului Național de Protecție Civilă sau celor care sunt, în orice caz, încadrați ca și voluntari pentru a contribui la contracararea situației de urgență sanitară în curs (de ex. voluntarii Crucii Roșii italiene), fiind vorba de activități care se echivalează cu cele lucrative.

 6. Poate operatorul voluntar al serviciului public universal să se deplaseze pentru nevoile legate de prestarea serviciului?

  Da, se poate deplasa, întrucât aceste nevoi de deplasare pot fi echivalate cu ”nevoile legate de muncă” care, conform DPCM, justifică deplasarea în spațiul și intervalul de timp prevăzute de nevoile de muncă.

 7. După reîntoarcerea la domiciliu / locuință / reședință, sunt posibile noi deplasări în afara regiunii de domiciliu / locuință / reședință?

  Până la data de 2 iunie 2020, deplasările între regiuni diferite sunt permise exclusiv în situațiile determinate de: exigențe dovedite de muncă sau urgență absolută ori motive de sănătate. (a se consulta întrebarea corespunzătoare). Așadar, după revenirea la domiciliu / locuință / reședință, inclusiv dintr-o altă regiune, până la data menționată, nu vor mai fi permise alte deplasări în afara regiunii, cu excepția cazurilor în care se verifică unul dintre motivele legitime indicate mai sus.

 8. Dacă locuiesc într-o regiune și muncesc în alta, pot face drumul „dus - întors”?

  În acest caz, deplasarea este justificată de exigențe de muncă, în cazul în care nu este posibilă munca la distanță sau să beneficiați de concedii sau vacanțe.

 9. Sunt separat/divorțat, pot merge să-mi vizitez copiii?

  Da, deplasările la celălalt părinte pentru a vizita copiii minori, sau în locul în care ei se află, sau pentru a-i lua la propriul domiciliu, sunt admise și în afara regiunii. Asemenea deplasări trebuie întotdeauna să fie efectuate alegând traseul cel mai scurt și conform tuturor prevederilor normelor sanitare (persoane în carantină, pozitive la testări, cu deficiențe imunitare) și, în fiecare caz, în condițiile prevăzute de judecător în hotărârea de separare sau divorț, sau în lipsa acesteia, conform acordului între părinți.

 10. Accesul în parcuri sau grădini publice este permis?

  Da. Accesul în parcuri și grădini publice este permis, cu condiția respectării riguroase a interdicției de adunări între persoane și a distanței de siguranță de un metru între persoane.

 11. Am un copil minor/am în grijă un copil sau o persoană care nu este complet autosuficientă, pot să îl însoțesc în parc sau într-o grădină publică?

  Da, în cazul minorilor sau persoanelor care nu sunt complet autosuficiente, este permisă prezența unui însoțitor pentru activitățile motorii în parcuri sau grădini publice. Obligația de a menține distanța de siguranță sau de a purta mască nu se aplică între persoanele care locuiesc împreună. În schimb, în cazul celorlalți, masca este obligatorie ca măsură alternativă la respectarea distanței de siguranță, cu excepția minorilor cu vârsta sub șase ani, precum și atunci când utilizarea acesteia este incompatibilă cu exigențele aferente unor cazuri specifice de dizabilități.

 12. Este permisă accesarea și utilizarea zonelor de joacă pentru copii?

  Este permis accesul minorilor, inclusiv împreună cu membrii familiei sau cu alte persoane cu care aceștia locuiesc sau în grija cărora se află, în cadrul zonelor de joacă din parcuri, vile și grădini publice, în scopul activităților ludice sau recreative în aer liber, în conformitate cu liniile directoare ale departamentului pentru politici familiale (Anexa 8 la DPCM din 17 mai 2020).

 13. Este posibilă deplasarea pe teritoriul național pentru exercitarea profesiilor care necesită operațiuni la fața locului, cum ar fi în cazul evaluărilor, măsurătorilor topografice și cadastrale și / sau măsurători de terenuri și / sau de clădiri?

  Da, în conformitate cu reglementările în vigoare privind limitarea contagierilor. Motivele deplasării trebuie să fie legate doar de necesități de muncă și în orice caz trebuie să poată fi demonstrate, inclusiv prin declarație pe propria răspundere.

 14. Care sunt regulile pentru utilizarea mijloacelor de transport public?

  Accesul la mijloacele de transport public este condiționat de garantarea posibilității de a respecta distanțarea între persoane. Este obligatorie utilizarea măștii sau a altor dispozitive de protecție a căilor respiratorii. În mod detaliat, normele referitoare la mijloacele de transport public sunt indicate în Anexa 14 la DPCM din 17 mai 2020. Trebuie de asemenea respectate indicațiile autorităților locale competente și ale personalului implicat în activitățile de transport.

 15. Care sunt prevederile pentru transporturile cu caracter regulat?

  În scopul combaterii și împiedicării răspândirii virusului COVID-19, activitățile de transport public cu caracter regulat, rutier, maritim, feroviar, aerian, lacustru și în ape interioare, sunt realizate în funcție de prevederile din „Protocolul comun de reglementare pentru limitarea răspândirii virusului COVID-19 în sectorul transporturilor și al logisticii” din domeniu, semnat la 20 martie 2020, la care se face referire în Anexa 14 la DPCM din 17 mai 2020, precum și din „Liniile directoare pentru informarea utilizatorilor și metode organizatorice pentru limitarea răspândirii virusului COVID-19", conform Anexei 15 din același DPCM.

 16. Este posibilă utilizarea automobilelor și a altor vehicule de către persoane care nu locuiesc împreună?

  Da, cu condiția respectării acelorași măsuri de siguranță prevăzute pentru transportul cu caracter neregulat: adică cu prezența doar a șoferului în partea anterioară a vehiculului și a doi pasageri cel mult pe fiecare rând posterior de locuri, cu obligația pentru toți pasagerii de a purta mască. Nu se aplică obligația de a purta mască doar în cazul în care vehiculul este echipat cu un separator fizic (plexiglas) între rândul anterior și cel posterior al mașinii, caz în care se admite doar prezența șoferului în partea din față și a unui singur pasager pe rândul posterior. În orice caz, niciuna dintre aceste restricții nu se aplică dacă vehiculele sunt utilizate doar de persoane care locuiesc împreună.

 17. Am însoțit o persoană bolnavă la secția de urgență sau de prim ajutor (DEA/PS), pot să rămân să aștept în sala de așteptare?

  Nu, însoțitorii pacienților la secția de urgență sau de prim ajutor (DEA / PS) nu au voie să rămână în sălile de așteptare, cu excepția cazului în care personalul sanitar responsabil dispune în mod diferit.

 18. Sunt o rudă sau o cunoștință a unui pacient care se află într-o structură de îngrijire de lungă durată, sau într-o reședință cu asistență medicală (RSA), sau într-un ospiciu sau în structuri de reabilitare, pentru persoane în vârstă, autosuficiente sau nu, pot merge să-l vizitez?

  Accesul în asemenea structuri, al rudele și cunoștințelor pacienților găzduiți este permis numai în cazurile indicate de Direcția sanitară a respectivei structuri, astfel încât este necesar a se informa înainte, contactând conducerea structurii pentru a afla dacă este permis sau nu accesul și, în caz afirmativ, în ce condiții.

 19. Care sunt regulile pentru deplasările din și în străinătate?

  Pentru informațiile referitoare la deplasările din și în străinătate, consultați site-ul Ministerului Afacerilor Externe și al Cooperării Internaționale.

 20. Ce reguli se aplică începând cu data de 3 iunie pentru deplasările către și din străinătate?

  Începând cu data de 3 iunie, deplasările vor fi permise în mod liber, din orice motiv, către și din următoarele state:

  • Statele membre ale Uniunii Europene (în afară de Italia, sunt state membre UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Cehia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria);
  • Statele Acordului Schengen (statele non-UE părți la Acordul Schengen sunt: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția)
  • Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord;
  • Andorra, Principatul Monaco;
  • Republica San Marino și Statul Vatican.


  De la data de 3 iunie, persoanele care intră sau se întorc în Italia din aceste țări nu vor mai fi supuse supravegherii sanitare și autoizolării de 14 zile, cu excepția cazului în care s-au aflat în alte țări în cele 14 zile anterioare intrării în Italia. De exemplu, o persoană care intră în Italia din Franța pe 14 iunie va fi supusă autoizolării dacă a intrat în Franța din Statele Unite la 4 iunie, dar nu va fi supusă izolării dacă deplasarea din Statele Unite în Franța a avut loc până la data de 30 mai sau dacă de la data de 31 mai la data de 13 iunie s-a aflat în Germania. În perioada 3 - 15 iunie, pentru deplasările către și din state diferite decât cele enumerate mai sus, continuă să se aplice aceleași reguli valabile până la data de 2 iunie pentru toate deplasările către și din străinătate (a se consulta întrebarea anterioară). Pentru mai multe informații, consultați pagina Ministerului Afacerilor Externe și al Cooperării Internaționale.

 21. Cum trebuie să se comporte lucrătorii transfrontalieri?

  Lucrătorii transfrontalieri vor putea intra și ieși, atât cu mijloace private cât și publice, din zonele în cauză, pentru a ajunge la locul de muncă sau pentru a se întoarce acasă. Persoanele interesate vor putea demonstra deplasarea din motive de muncă prin orice mijloc, inclusiv prin declarație pe propria răspundere sau printr-un alt document care demonstrează un raport de muncă în statul vecin (vezi precizările precedente). Prin lucrător transfrontalier se înțelege, în conformitate cu legislația europeană, orice persoană care desfășoară o activitate subordonată sau independentă într-un stat și care locuiește într-un alt stat, în care se întoarce în principiu în fiecare zi sau cel puțin o dată pe săptămână; spre exemplu, o persoană care lucrează în Elveția și locuiește în Italia, cu condiția să se întoarcă la propria locuință din Italia cel puțin o dată pe săptămână.

 22. Cetățenilor străini li se aplică aceleași restricții la deplasări ca și cetățenilor italieni?

  Da, restricțiile sunt valabile pentru toate persoanele care se află sau care intenționează să intre sau să părăsească teritoriul italian, indiferent de naționalitate.

 1. Angajatorul din cadrul sistemului public sau privat este obligat să pună la dispoziția tuturor angajaților instrumentele necesare pentru a-și desfășura activitatea în regim smart working?

  Nu. Dacă administrația publică sau angajatorul privat nu pot furniza instrumentele necesare, angajatul poate folosi propriile dispozitive IT pentru realizarea prestațiilor în regim flexibil. Cu toate acestea, administrația publică (sau angajatorul privat) este obligat să ia toate măsurile de organizare și management pentru a asigura performanța obișnuită a activității efectuate în regim smart working.

 2. Este posibilă implementarea cursurilor de perfecționare și formare profesională la distanță?

  Da. Este posibilă promovarea de parcursuri operaționale și de formare profesională la distanță.

 3. Liniile directoare cuprinse în Anexa 12 la DPCM din 17 mai 2020 – „Protocol comun de reglementare a măsurilor pentru combaterea și împiedicarea răspândirii virusului COVID 19 la locul de muncă” se aplică doar sectorului privat sau inclusiv administrației publice?

  Protocolul se aplică doar în sectorul privat.

 1. Decretul prevede punerea de soluții dezinfectante pentru igiena mâinilor la dispoziția angajaților, utilizatorilor și vizitatorilor birourilor administrației publice din toată țara. În cazul în care apar dificultăți în asigurarea acestor soluții și, în consecință, indisponibilitatea lor temporară, birourile ar trebui să rămână deschise oricum?

  Birourile ar trebui să rămână deschise în orice caz. Disponibilitatea soluțiilor dezinfectante reprezintă o măsură de precauție suplimentară, dar indisponibilitatea lor temporară nu justifică închiderea biroului, luându-se toate măsurile necesare pentru furnizarea acestora.

 2. Activitățile care trebuie să fie efectuate doar prin prezență, pot fi demarate de către cetățeni prin programare telefonică?

  Da. În Directiva nr. 2/2020 a Ministrului Administrației Publice, este menționat faptul că activitățile care implică primirea publicului sau furnizarea directă de servicii adresate publicului, fără a aduce atingere celorlalte prevederi din aceeași directivă cu privire la activitățile care nu pot fi amânate, sunt asigurate în primul rând prin modalități telematice sau, în orice caz, prin modalități menite a exclude sau limita prezența fizică în birouri (de exemplu, prin programare telefonică sau asistență virtuală). În cazurile în care serviciul nu poate fi îndeplinit în modalitățile menționate mai sus, accesul în cadrul birourilor indicate trebuie să fie organizat la intervale prestabilite, și prin rezervarea programărilor, iar ventilația spațiilor trebuie asigurată frecvent. Administrațiile asigură realizarea unei dezinfectări meticuloase a suprafețelor și a încăperilor și menținerea unei distanțe adecvate (așa-numita distanță droplet – distanța necesară pentru a evita contactul cu particule fluide – 1-2 m) între operatorii publici și utilizatori.

 1. Care sunt regulile care trebuie respectate de comercianți și manageri de exerciții comerciale deschise publicului?

  Regulile sunt indicate în Anexa 11 la DPCM din 17 mai 2020. Printre acestea, este prevăzută în toate activitățile, menținerea distanțării sociale și a curățeniei și igienei spațiilor de cel puțin de două ori pe zi și în funcție de orarul de deschidere. De asemenea, este obligatorie aplicarea de măsuri anti-contagiere, cum ar fi intrarea pe rând în magazinele mici și accesul organizat și eșalonat în structuri mai mari, utilizarea măștilor și mănușilor pentru lucrători și a gelului pentru dezinfectarea mâinilor și mănuși de unică folosință pentru clienții supermarketurilor, puse la dispoziție în apropierea caselor și sistemelor de plată, precum și, dacă este posibil, a diferitelor căi de intrare și ieșire. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul Ministerului Dezvoltării Economice

 2. Cum ar trebui să fie efectuate livrările la domiciliu sau serviciile de take away de alimente pregătite de restaurante și unitățile de servire, inclusiv cele artizanale?

  Serviciul de livrare la domiciliu de produse alimentare și băuturi gata preparate trebuie să fie efectuat cu respectarea cerințelor igienico-sanitare, atât pentru ambalare, cât și pentru transport, evitând ca în momentul livrării să existe contacte personale la o distanță mai mică de un metru. Același lucru este valabil și pentru vânzarea în regim take away a produselor alimentare (de exemplu, înghețată, cafele și felii de pizza etc.), care nu pot fi consumate în incinta localului sau în vecinătatea acestuia, pentru a evita adunările de persoane. Din aceste motive, și pentru a impune distanța interpersonală de un metru, este posibil ca unitățile să se doteze cu un ghișeu pentru livrarea mărfurilor la intrarea în unitate sau să restricționeze accesul, inclusiv prin dispozitive de eliminare a cozilor, astfel încât să se poată respecta distanța de siguranță interpersonală menționată anterior.

 3. Este posibilă, în cazul companiilor care prepară și servesc mâncăruri, efectuarea de servicii în regim take away prin intermediul autoturismelor (drive through)?

  Da, păstrând întotdeauna distanța de siguranță de cel puțin un metru între persoane și respectând interdicțiile de consum al produselor la fața locului și de a staționa în imediata apropiere.

 4. Este posibilă efectuarea de inspecții ale imobilelor în vederea cumpărării sau închirierii?

  Da. Cu toate acestea, vizitele agenților imobiliari împreună cu clienții la imobilele care urmează să fie închiriate sau achiziționate pot avea loc doar dacă sunt utilizate, de către agentul imobiliar și vizitatori, măști și mănuși de unică folosință și cu menținerea permanentă a distanței de cel puțin un metru între persoane și preferabil, atunci când imobilele sunt nelocuite.

 5. Structurile balneare sunt supuse închiderii?

  Activitățile structurilor balneare se desfășoară cu condiția ca regiunile și provinciile autonome să fi analizat anterior compatibilitatea desfășurării acestor activități cu evoluția situației epidemiologice în cadrul propriilor teritorii și cu identificarea protocoalelor sau liniilor directoare adecvate pentru prevenirea sau reducerea riscului de contagiere în sectorul de referință sau în sectoare similare. Aceste protocoale sau linii directoare sunt adoptate de către regiuni sau de către Conferința regiunilor și provinciilor autonome, în conformitate cu dispozițiile DPCM din 17 mai 2020 și, în orice caz, în acord cu criteriile prevăzute în Anexa 10 la același DPCM. În cadrul acestor activități și pe plajele neamenajate, trebuie asigurată în orice caz, menținerea distanțării sociale, garantând distanța de siguranță de un metru între persoane, conform dispozițiilor adoptate de regiuni, cu scopul de a preveni sau reduce riscul de contagiere, în funcție de caracteristicile locurilor, infrastructurilor și mobilității. Protocoalele sau liniile directoare ale regiunilor se referă în orice caz la:

  1. accesul la structurile balneare și deplasările în cadrul acestora;
  2. accesul furnizorilor externi;
  3. modalitățile de utilizare a zonelor comune, cu respectarea dispozițiilor specifice adoptate pentru activitățile de furnizare de alimente și băuturi sau specifice restaurantelor;
  4. alocarea și distanțarea unităților care urmează a fi atribuite utilizatorilor;
  5. măsurile igienico-sanitare pentru personal și utilizatori;
  6. modalitățile de desfășurare a activităților ludice și sportive;
  7. realizarea unor eventuale servicii-navetă în favoarea utilizatorilor;
  8. modalitățile de informare a clienților și operatorilor în privința măsurilor de siguranță și prevenire a riscurilor care trebuie respectate în cadrul structurilor balneare;
  9. plajele neamenajate.

   

 1. Transmisiunile televizate, în direct sau înregistrate, se pot desfășura în prezența publicului?

  Da, cu condiția garantării respectării permanente a normelor sanitare, precum și a celor de distanțare socială, atât în rândul publicului, al oaspeților, al personalului artistic cât și între toate aceste categorii. În cazul în care, din motive de producție, nu este posibilă garantarea continuă a distanței de cel puțin un metru între public și personalul artistic, ar fi în orice caz obligatorie purtarea unei măști. În ceea ce privește modalitățile de muncă ale personalului artistic, se face trimitere la protocoalele profesionale și la interpretările aferente ale ministerelor de specialitate.

 1. Este permisă activitatea motorie sau sportivă?

  Da, activitatea sportivă și motorie în aer liber este permisă. Va fi posibilă prezența unui însoțitor pentru minori sau pentru persoane care nu sunt complet autosuficiente. Este obligatorie respectarea distanței între persoane de cel puțin doi metri în cazul activităților sportive și de un metru în cazul activităților motorii. Grupurile de persoane sunt întotdeauna interzise. În scopul desfășurării de activități motorii sau sportive menționate mai sus, este permisă deplasarea cu mijloace de transport publice sau private pentru a ajunge la un anumit loc identificat în acest scop. Până la data de 2 iunie 2020 nu este permisă desfășurarea de activități motorii sau sportive în afara propriei regiuni.

 2. Este posibil a merge la săli de fitness/piscine?

  Activitățile sportive de bază și activitățile motorii în general, desfășurate în săli de fitness, piscine, centre sportive și cluburi, publice și private sau în alte structuri în care se desfășoară activități care vizează dezvoltarea individului prin exerciții fizice, sunt permise, cu respectarea regulilor de distanțare socială și fără aglomerări, începând cu data de 25 mai 2020. În aceste scopuri, au fost emise liniile directoare de către Oficiul pentru Sport, în urma consultării FMSI (Federația Medico-Sportivă Italiană), rămânând aplicabile și alte eventuale orientări operaționale suplimentare emise de către regiuni și provincii autonome. Regiunile și provinciile autonome pot stabili o dată diferită, anticipată sau amânată, cu condiția să fi analizat anterior compatibilitatea desfășurării acestor activități cu evoluția situației epidemiologice în cadrul propriilor teritorii și cu identificarea protocoalelor sau liniilor directoare adecvate pentru prevenirea sau reducerea riscului de contagiere în sectorul de referință sau în sectoare similare; aceste protocoale sau linii directoare sunt adoptate de către regiuni sau de către Conferința regiunilor și provinciilor autonome în conformitate cu principiile protocoalelor sau orientărilor naționale.

 1. Pot avea loc sesiunile de examene și ceremoniile de absolvire?

  Da, acestea pot avea loc în prezență, cu condiția organizării corespunzătoare a spațiilor și a activităților, reducând maxim riscurile de contact apropiat și de aglomerări de persoane, prin adoptarea măsurilor de organizare, prevenire și protecție, contextualizate în sectorul învățământului superior și al cercetării, ținând cont și de nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu „Documentul tehnic pentru reajustarea măsurilor de limitare a contagierii cu virusul SARS-CoV-2 la locul de muncă și strategii de prevenire”, publicat de INAIL (Institutul Național de Asigurări pentru Accidente la Locul de Muncă). În cazul în care nu poate fi asigurată adoptarea acestor măsuri, sau în toate cazurile în care nu este posibilă prezența studenților, se poate recurge la modalitățile de desfășurare a activităților la distanță, caz în care vor trebui asigurate măsurile necesare pentru garantarea publicității prevăzute.

 2. Ce se schimbă pentru activitățile practice în domeniul cercetării și învățământului superior (stagii, activități de cercetare și experimentale de laborator și/sau didactice și de testare)?

  Aceste activități pot reîncepe a fi desfășurate în prezență, cu condiția unei organizări corespunzătoare de spații și de activități, astfel încât să fie reduse maxim riscurile de contact apropiat și de aglomerări de persoane și prin adoptarea măsurilor de organizare, prevenire și protecție, contextualizate în sectorul învățământului superior și al cercetării, ținând cont și de nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu „Documentul tehnic pentru reajustarea măsurilor de limitare a contagierii cu virusul SARS-CoV-2 la locul de muncă și strategii de prevenire”, publicat de INAIL (Institutul Național de Asigurări pentru Accidente la Locul de Muncă). În cazul în care nu poate fi garantată adoptarea acestor măsuri, sau în toate cazurile în care nu poate fi posibilă prezența studenților/cercetătorilor, se poate recurge, atunci când este posibil, și la modalitățile de desfășurare a activităților la distanță.

 1. Ce prevede decretul pentru desfășurarea ceremoniilor religioase?

  Slujbele religioase cu participarea publicului se pot desfășura, cu condiția respectării protocoalelor semnate de Guvern și de respectivele confesiuni religioase, conform Anexelor 1 – 7 la DPCM din 17 mai 2020.

 2. Ce prevede decretul în privința manifestațiilor?

  Desfășurarea manifestațiilor publice este permisă doar în formă statică și cu condiția respectării distanțării sociale prevăzute, precum și a celorlalte măsuri de prevenire, în conformitate cu dispozițiile indicate de organele forțelor de ordine, în temeiul art. 18 din Textul consolidat al legilor de siguranță publică din Decretul regal nr. 773 din 18 iunie 1931.

 3. Ce prevede decretul pentru evenimente și competiții sportive?

  Evenimentele și competițiile sportive de orice nivel, referitoare la toate disciplinele, în locuri publice sau private, sunt suspendate pe întreg teritoriul național.

 4. Ce prevede decretul pentru evenimente și spectacole muzicale, artistice sau culturale în general?

  Spectacolele publice în teatre, săli de concerte, cinematografe sau în alte spații, inclusiv în aer liber, rămân suspendate până la data de 14 iunie 2020. Începând cu data de 15 iunie 2020, aceste spectacole se vor desfășura cu locuri prealocate și distanțate între ele, precum și cu condiția respectării distanței de cel puțin un metru între persoane, atât în cazul personalului cât și în cazul spectatorilor, cu un număr maxim de 1000 de spectatori pentru spectacole în aer liber și de 200 de persoane pentru spectacole în spații închise, pentru fiecare sală. Regiunile și provinciile autonome pot stabili o dată diferită, în funcție de evoluția situației epidemiologice în cadrul propriilor teritorii. Activitățile referitoare la spectacole sunt organizate conform liniilor directoare prevăzute în Anexa 9 la DPCM din 17 mai 2020. Rămân suspendate evenimentele care implică aglomerări de persoane în spații închise sau în aer liber în cazurile în care nu este posibilă asigurarea respectării condițiilor indicate; rămân de asemenea suspendate activitățile care au loc în săli de dans și discoteci sau localuri similare, în aer liber sau în spații închise, târguri/expoziții și congrese/conferințe.

 5. Care sunt prevederile pentru muzee și alte spații culturale?

  Serviciile cu publicul ale muzeelor și ale altor institute și spații culturale (menționate la art. 101 din codul patrimoniului cultural și peisagistic) sunt asigurate, ținând cont de dimensiunile și caracteristicile spațiilor deschise publicului, precum și de fluxurile de vizitatori. În funcție de aceste aspecte, trebuie adoptate măsuri pentru acces limitat sau, în orice caz, care să prevină aglomerarea de persoane și să asigure vizitatorilor posibilitatea menținerii permanente a distanței de cel puțin un metru între ei. Serviciile sunt organizate în conformitate cu protocoalele sau liniile directoare adoptate de către regiuni sau de către Conferința regiunilor și provinciilor autonome. Administrațiile și entitățile care se ocupă cu gestiunea muzeelor și a altor institute sau spații culturale, pot identifica măsuri specifice de organizare, prevenire și protecție, precum și referitoare la siguranța angajaților, luând în considerare caracteristicile spațiilor și activităților desfășurate.

 6. Se poate merge la biserică sau în alte lăcașuri de cult?

  Accesul la lăcașurile de cult are loc cu adoptarea măsurilor de organizare, vizând evitarea aglomerărilor de persoane, ținând cont de dimensiunile și caracteristicile spațiilor și garantând vizitatorilor posibilitatea de a respecta distanța de cel puțin un metru între ei.

 7. Sunt permise înhumările și înmormântările?

  Da, sunt permise, cu respectarea distanței de un metru între persoanele prezente și cu evitarea oricăror forme de aglomerări.

 8. Se pot desfășura întâlnirile (obișnuite sau extraordinare) de administrație a locuințelor, ale societăților de capital sau de persoane sau ale organizațiilor colective?

  Întâlnirile de orice fel, de locatari sau ale societăților, sau ale oricărei alte forme de organizare colectivă, se pot desfășura cu ”prezența fizică” a persoanelor convocate, cu condiția de a fi organizate în spații adecvate, eventual și în aer liber, pentru a asigura menținerea continuă a distanței de siguranță între persoane de cel puțin un metru între toți participanții, evitând orice formă de adunare, cu respectarea normelor sanitare de limitare a răspândirii contagierilor cu Covid-19. Rămâne valabilă posibilitatea desfășurării acestor întâlniri la distanță, în măsura în care este compatibilă cu normele specifice în vigoare privind convocările și rezoluțiile.

 9. Persoanele care conviețuiesc trebuie să respecte distanța interpersonală?

  Nu. Persoanele care locuiesc împreună nu trebuie să mențină distanța de siguranță între persoane în locurile publice sau deschise publicului, cum ar fi străzi, parcuri, magazine, mijloace de transport public și privat, săli de teatru sau de concerte, cinematografe și alte spații în aer liber, în care începând cu 15 iunie 2020 se vor putea desfășura din nou spectacole.


39190
 Valuta questo sito