Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK Approfondisci
Governo Italiano

Focus: Cetățeni Italieni care vin din străinătate și cetățeni străini în Italia

 

Focus: Cetățeni Italieni care vin din străinătate și cetățeni străini în Italia

10/07/2020

Declarație pe proprie răspundere pentru motivele călătoriei: Model

traducere de curtoazie IT>RO

 

 1. Care sunt principalele reguli de călătorie către și din străinătate?

  În perioada 9-14 iulie, este interzisă intrarea în Italia pentru persoanele care s-au aflat sau au tranzitat, în ultimele 14 zile anterioare sosirii pe teritoriul italian, într-una dintre următoarele țări: Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brazilia, Bosnia și Herțegovina, Chile, Kuweit, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicană. Singura excepție de la această interdicție este valabilă doar pentru cetățenii italieni, ai unui stat UE, ai unei țări părți la Acordul Schengen, ai Regatului Unit, Andorra, Principatului Monaco, ai Republicii San Marino sau ai Statului Vatican și pentru rudele lor apropiate (rude în linie descendentă sau ascendentă cu care conviețuiesc, soții, partenerii civili, partenerii conviețuitori, partenerii stabili), cu condiția ca aceștia să fie rezidenți în Italia până la data de 9 iulie 2020.

  Oricine intră în Italia din orice localitate străină este obligat să prezinte transportatorului sau forțelor de poliție în caz de control, o declarație pe proprie răspundere conform formularului care poate fi descărcat aici.

  Acestea sunt principalele schimbări în vigoare de la 1 iulie:

  • continuă să fie permise deplasările fără restricții către și dinspre Statele membre ale Uniunii Europene (în afară de Italia, sunt State membre UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria), Statele părți la Acordul Schengen (Statele extra-UE părți la Acordul Schengen sunt: Islanda, Liechtenstein, Elveția), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino și Statul Vatican. Cine se întoarce din aceste țări nu va mai trebui să justifice motivele călătoriei și nu este supus obligației autoizolării pentru o perioadă de 14 zile la intrarea în Italia; (cu excepția persoanelor care au stat într-o altă țară decât acestea în cele 14 zile anterioare intrării în Italia);
  • din 1 iulie sunt permise deplasările fără restricții către și dinspre Italia inclusiv pentru persoanele care au reședința în următoarele țări (cu excepția cazului în care provin din țări din care intrarea în Italia este interzisă temporar): Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Republica Coreea, Thailanda, Tunisia, Uruguay. În aceste cazuri nu mai este necesară justificarea motivelor călătoriei;
  • pot intra fără restricții pe teritoriul italian, fără nevoia de a justifica motivele călătoriei, și cetățenii Statelor Membre UE, Statelor părți la Acordul Schengen, ceățenii din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino și Statul Vatican, cetățenii străini rezidenți într-una din aceste țări și membrii lor de familie (soți, parteneri civili, conviețuitori de facto, copii aflați în întreținere cu vârsta de sub 21 de ani, rude în linie ascendentă aflate în întreținere). Pentru cei care s-au aflat sau au tranzitat în Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brazilia, Bosnia și Herțegovina, Chile, Kuweit, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicană, se aplică restricții speciale (a se vedea mai sus);
  • deplasările, altele decât cele indicate mai sus, pot fi efectuate – pe lângă pentru motive legate de muncă, sănătate, necesitate absolută, întoarcere la domiciliu, reședință sau locuință - și pentru motive de studiu. Rămân în continuare interzise deplasările diferite de cele indicate, care nu pot fi justificate printr-unul din aceste motive.

  Pentru intrările în Italia din țări diferite de țările Uniunii europene sau țările Acordului Schengen, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino și Statul Vatican, rămâne obligatorie măsura de autoizolare de 14 zile, sub rezerva unor excepții (consultați întrebările 2 și 3).

  Se recomandă, înainte de a efectua o călătorie în străinătate, să verificați regulile stabilite în țara de destinație și în eventualele țări de tranzit.

 2. Am intrat în Italia din străinătate, trebuie să petrec 14 zile în autoizolare acasă?

  Depinde de țara de origine și de momentul intrării în Italia.

  Începând cu data de 3 iunie, persoanelor care intră sau se întorc dintr-un stat al Uniunii Europene sau al Acordului Schengen, din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino sau Statul Vatican, nu li se aplică măsura de autoizolare, cu excepția cazului în care s-au aflat în alte țări, diferite de cele menționate, în cele 14 zile anterioare intrării în Italia.

  Autoizolarea de 14 zile rămâne obligatorie în cazul persoanelor care intră în Italia:

  • din țări diferite de următoarele: țări ale Uniunii Europene, țări ale Acordului Schengen, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino și Statul Vatican;
  • din orice țară străină (în afară de San Marino și Vatican), în prezența unor călătorii în cele 14 zile anterioare intrării în Italia într-o țară sau teritoriu diferit de următoarele: țări ale Uniunii Europene, țări ale Acordului Schengen, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino și Statul Vatican.

  Cu toate acestea, există excepții de la aceaste reguli (a se consulta întrebarea nr. 3).

 3. Care sunt excepțiile de la obligația de autoizolare în cazul persoanelor care vin din străinătate?

  Obligația de autoizolare nu se aplică următoarelor categorii de persoane / situații:

  • echipaje ale mijloacelor de transport;
  • personal navigant
  • persoane care se deplasează din motive de muncă dovedite, dacă sunt cetățeni sau rezidenți ai următoarelor țări: Italia, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Cehia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino, Statul Vatican, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord);
  • personal sanitar care intră în Italia în scopul exercitării profesiilor sanitare;
  • lucrători transfrontalieri care intră și ies pentru a merge la muncă și pentru a se întoarce acasă;
  • personal din cadrul companiilor cu sediul principal sau secundar în Italia care se întoarce în Italia după deplasări în străinătate din motive de muncă, pentru o perioadă de maxim 120 de ore (5 zile);
  • deplasări către și din Republica San Marino și Statul Vatican;
  • funcționari și agenți ai Uniunii Europene, ai organizațiilor internaționale, personal al misiunilor diplomatice și al consulatelor, personal militar care își exercitează funcția;
  • elevi și studenți care frecventează un curs de studiu într-un alt stat decât cel în care trăiesc și se întorc acasă cel puțin o dată pe săptămână;
  • ședere de scurtă durată în Italia (până la 120 de ore totale) din motive de muncă, sănătate sau urgență absolută;
  • tranzit aeroportuar;
  • tranzit pentru o durată de maxim 36 de ore pentru a ajunge în țara de reședință (de exemplu, intrarea în Italia cu un feribot din Grecia, apoi deplasarea cu mașina până la propria locuință din Germania).

  Începând cu data de 3 iunie, pe lângă cazurile enumerate mai sus, obligația de autoizolare nu se mai aplică persoanelor care intră sau se întorc în Italia din următoarele țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino, Statul Vatican, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Dacă în cele 14 zile anterioare intrării în Italia a existat o perioadă de orice durată petrecută în alte țări decât cele enumerate mai sus, autoizolarea se va impune, în mod necesar. De exemplu, o persoană care intră în Italia din Franța pe 1 julie, va fi supusă autoizolării dacă a intrat în Franța din Statele Unite la 20 iunie, dar nu va fi supusă izolării dacă deplasarea din Statele Unite în Franța a avut loc până la data de 10 junie sau dacă de la data de 15 junie la data de 30 iunie s-a aflat în Germania.

  În orice caz, trebuie să se supună măsurii de izolare la domiciliu pentru 14 zile persoanele care s-au aflat sau au tranzitat, în ultimele 14 zile anterioare sosirii pe teritoriul italian, într-una dintre următoarele țări: Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brazilia, Bosnia și Herțegovina, Chile, Kuweit, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicană. Intrarea în Italia a persoanelor care se află în această situație este limitată (a se vedea întrebarea nr. 1)

 4. Este permis turismul către și din străinătate?

  Începând cu data de 3 iunie, normele italiene permit deplasările în mod liber (așadar și în scopuri turistice) către și din: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino, Statul Vatican, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Deplasările către și din alte țări în afara celor enumerate, în scopuri turistice, nu sunt permise (a se consulta întrebarea nr. 1). Cetățenilor italieni și celor străini cu reședința în Italia le este recomandat, înainte de a întreprinde o călătorie în scop turistic în străinătate, să se informeze în privința regulilor în vigoare în țara de destinație și în eventualele țări de tranzit.

  De la 1 iulie, intrarea în Italia este de asemenea permisă:

  • cetățenilor din Statele Membre UE, din Statele părți la Acordul Schengen, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino și Statul Vatican;
  • străinilor rezidenți în Statele Membre UE, Statele părți la Acordul Schengen, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino și Statul Vatican;
  • membrilor de familie ai cetățenilor din aceste țări sau ai cetățenilor străini rezidenți în aceste țări (prin membri de familie se înțelege: soți, parteneri civili, conviețuitori de facto, copii aflați în întreținere cu vârsta de sub 21 de ani, rude în linie ascendentă aflate în întreținere);
  • cetățenilor străini cu reședința în Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Republica Coreea, Thailanda, Tunisia, Uruguay.

  Cu toate acestea, intrările din țări diferite de țările Uniunii europene sau țările Acordului Schengen, Regatul Unit, Andorra, Monaco, San Marino și Vatican, presupun în continuare obligația autoizolării pentru o perioadă de 14 zile.

  Pentru cei care s-au aflat sau au tranzitat prin Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brazilia, Bosnia și Herțegovina, Chile, Kuweit, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicană, se aplică restricții speciale (a se vedea întrebarea nr. 1)

 5. Când începe autoizolarea în urma intrării în Italia, în cazurile în care rămâne obligatorie?

  În mod normal, imediat după intrarea în Italia. Este permis doar parcursul, în cel mai scurt timp posibil, pentru a ajunge acasă sau la adresa comunicată în scopul izolării. Pe această rută nu este permisă utilizarea mijloacelor de transport public, cu excepția celui folosit pentru a ajunge în Italia (de exemplu, la sosirea cu avionul la aeroportul Fiumicino, nu se poate lua trenul pentru a ajunge în centrul Romei sau la orice altă destinație). Tranzitul aeroportuar este permis: persoanele care ajung în Italia cu avionul, se pot îmbarca apoi, fără a părăsi aeroportul, într-un alt avion către orice destinație națională sau internațională. Este permisă închirierea de autovehicule și utilizarea taxiurilor sau serviciile de închiriere cu șofer.

  În plus, cei care intră sau se întorc în Italia din străinătate pentru exigențe legate de muncă, motive de sănătate sau urgență absolută, pot amâna începerea autoizolării până la 120 de ore. Amânarea trebuie să fie motivată de exigențele prin care s-a justificat intrarea în Italia. Pentru derogările de la obligația de autoizolare, a se consulta întrebarea nr. 3.

 6. Sunt o persoană cu reședința în străinătate, pentru a ajunge în țara în care locuiesc în mod obișnuit, trebuie să trec prin Italia. Cum ar trebui să mă comport?

  Tranzitul prin Italia dintr-o țară străină către o altă țară străină, în scopul de a ajunge – cât mai repede posibil și fără opriri intermediare care să nu fie strict necesare – la propria locuință, este permis. De exemplu:

  • tranzitul aeroportuar este permis (de exemplu, călătoria de la Caracas la Frankfurt cu escală la aeroportul Fiumicino), cu condiția de a nu părăsi zona aeroportului;
  • pasagerii vaselor de croazieră care debarcă în Italia la încheierea croazierei au voie să se întoarcă în propria țară (cu cheltuieli în sarcina armatorului);
  • este permisă îmbarcarea propriului vehicul privat pe un feribot (de exemplu, din Tunisia sau din Grecia înspre Italia) și apoi continuarea călătoriei către casă cu același vehicul privat (de exemplu către Olanda sau Germania). În acest caz, tranzitul prin Italia nu trebuie să depășească 36 de ore.

  La îmbarcarea în avion / navă cu destinația Italia, este necesar să completați această declarație pe propria răspundere (formular MAE), specificând în mod clar că vă aflați în tranzit înspre propria locuință care se află într-o țară diferită de Italia. În prezența simptomelor virusului Covid-19, este necesară înștiințarea imediată a autorității sanitare locale competente prin intermediul numărului de telefon dedicat și așteptarea instrucțiunilor. Este de asemenea important ca, înainte de a porni la drum, să vă informați în privința restricțiilor dispuse cu privire la deplasări, nu doar în Italia, dar și în celelalte țări de plecare, de tranzit și de destinație. În timpul tranzitului prin Italia, se recomandă, de asemenea, să țineți legătura cu reprezentanța diplomatică a țării dumneavoastră din Italia.

  Începând cu data de 3 iunie, pot circula în mod liber persoanele care intră sau se întorc în Italia din următoarele țări: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino, Statul Vatican, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Dacă în cele 14 zile anterioare intrării în Italia a existat o perioadă de orice durată petrecută în alte țări decât cele enumerate mai sus, tranzitarea va fi supusă normelor indicate anterior.

 7. Mă întorc în Italia cu un zbor din străinătate. Pot lua un alt zbor către o destinație națională sau internațională?

  Da, tranzitul aeroportuar este permis. Nu este totuși posibilă părăsirea zonei aeroportuare de către persoanele care provin din țări diferite de următoarele: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Andorra, Principatul Monaco, Republica San Marino, Statul Vatican, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Nu pot ieși din zona aeroportuară nici persoanele care, deși provin aceste țări, s-au aflat în alte state, diferite de cele enumerate, în cele 14 zile anterioare.

  Pentru cei care s-au aflat sau au tranzitat prin Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brazilia, Bosnia și Herțegovina, Chile, Kuweit, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicană, se aplică restricții speciale (a se vedea întrebarea nr. 1)

 8. Sunt cetățean străin sau italian care locuiește în străinătate și mă aflu în prezent în Italia, mă pot întoarce în țara în care locuiesc?

  Da, întoarcerea la propriul domiciliu, reședință sau locuință este întotdeauna permisă. Se recomandă să verificați înainte de plecare măsurile prevăzute în țara de destinație pentru împiedicarea răspândirii virusului. Cetățenilor străini li se recomandă să contacteze ambasada propriei țări în Italia.

  Pentru cei care s-au aflat sau au tranzitat prin Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brazilia, Bosnia și Herțegovina, Chile, Kuweit, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicană, se aplică restricții speciale (a se vedea întrebarea nr. 1)

 9. Mă voi întoarce în Italia din străinătate. Pot solicita unei persoane să vină să mă ia cu mașina de la aeroport, de la gară sau de la portul în care sosesc?

  Da, dar acest lucru este permis unei singure persoane cu care conviețuiți sau care locuiește la același domiciliu cu dumneavoastră și ar fi preferabil să poarte dispozitive de protecție. Este necesar în orice caz, să vă informați înainte de plecare în privința eventualelor restricții din regiunea de destinație din cadrul teritoriului național. Cu excepția cazurilor prevăzute în derogări, (a se consulta întrebarea nr. 3) rămâne obligatorie înștiințarea imediată a propriei sosiri în Italia, Departamentului de prevenție, în vederea supravegherii sanitare și autoizolării, precum și comunicarea cu celeritate a eventualelor simptome ale virusului COVID-19, autorității sanitare competente.


39000
 Valuta questo sito